Nejenom stěny, podlahy a elektrorozvody jsou po povodni v dezolátním stavu. Ani zatopené studny nejsou použitelné. Nejenže je třeba vodu odčerpat a vydezinfikovat vnitřek, ale také nahradit pískové lože na dně studny čistým štěrkem. Voda ze studny musí být před dalším použitím bakteriologicky vyšetřena na hygienické stanici. Totéž se ale týká i kotle – i ten je třeba vyčistit, vysušit a přivolat servis – je téměř jisté, že došlo k poškození elektronické regulace. Montéři zkontrolují hořáky, vyčistí kotel zevnitř a v případě potřeby vymění automatiku. Podobně je třeba řešit i zatopený zásobník teplé vody.

Vodovod a kanalizace po povodni

Neblahému působení vody není ušetřen ani vodovodní systém. Pokud je v oblasti vodovod a kanalizace, místní komunální služby obnoví jejich normální fungování. Uzavřené kanalizační nádrže lze normálně provozovat po jejich úplném vyprázdnění a kontrole těsnosti. Horší je to s domovními čistírnami odpadních vod – ty jsou po povodních zanesené. Nefungují ani vsakovací systémy – ty je třeba nejprve povrchově vyčistit. Problémem je, že z technického hlediska je lze provozovat až po ustálení spodní vody ve výšce cca 1,5 m pod úrovní základů vsakovacích prvků.

Studna po povodni:

Zdroj: Youtube

Kontrola vašeho domu po povodni

Pokud váš dům postihla povodeň, zkontrolujte, zda nejsou poškozeny základy, nebo jestli voda neodplavila půdu v blízkosti základů. Také zkontrolujte konstrukce a příčky, zda nejsou zdeformované, poškrábané nebo popraskané. Ujistěte se, zda nejsou praskliny nebo trhliny ve sloupech, trámech nebo stropech, či zda nejsou viditelná jiná poškození nebo deformace konstrukčních prvků (průhyb, vybočení, posun). Prověřte také, zda se žádná okenní nebo dveřní křídla nezasekla v důsledku deformace konstrukce budovy.

Boj proti houbám a plísním na stěnách

Celá zaplavená oblast bývá obvykle znečištěna bahnem. Ve vzduchu je cítit zápach, protože hnilobné procesy začínají velmi rychle. Objevují se plísně. V minulosti byly záplavy počátkem lokální epidemie různých nemocí. I dnes je stav ohrožení stále vysoký. Děti by si neměly hrát venku před domem, dokud není zanesené kontaminované bahno odstraněno. Je také nutné vydezinfikovat zaplavené části domu a vybavení. V případě výskytu plísní je nutné provést dekontaminaci.

Dekontaminace zasažených povrchů

Při ošetřování zasažených ploch je nutné používat přípravky podle popisu na obalu a pracovat v rukavicích. Při této činnosti nepoužívejte pozinkované a hliníkové nářadí, protože při styku s fungicidy se uvolňují škodlivé látky. Pokud zbavujete stěny plísně, je třeba oškrábat napadenou omítku asi 1 m od postiženého místa a vysušit podklad, poté opatrně oškrábat přímo napadené místo. Oškrábaný materiál je třeba spálit nebo hluboko zakopat - čím dál od budov, tím lépe.

Zdroj: houzz.com, thearchitecturedesigns.com