Se vzrůstající hustotou a podlažností zástavby se pocit soukromí vytrácí. Netradiční způsob zastavění při zachování intimity představuje studie od ateliéru Narchitekti.

Výrazně svažitý pozemek trojúhelníkového svahu se nachází v Černošicích, v oblíbené lokalitě s množstvím výstavních prvorepublikových vil obklopených krásnou přírodou. Ze severní strany je ohraničen místní komunikací a ze zbylých dvou stran ho obklopují hospodářské objekty přilehlých vil. Přáním investora bylo navrhnout přízemní rodinný dům, který svojí koncepcí zajistí maximální soukromí pro obyvatele domu i vzhledem ke svému převýšenému okolí.

Zapuštěný ve svahu

Specifický charakter pozemku a požadavky ze strany klienta definovaly základní koncept návrhu, který využívá výškového rozdílu mezi spodní částí zahrady a úrovní přilehlé komunikace a definuje dům jako svažitou zahradu. Do spodní části pozemku napříč svažitým terénem je umístěna hlavní hmota domu, prosklený pavilon pobytových místností. Ta rozděluje pozemek na dvě části, na část zcela uzavřenou - intimní a na část otevřenou. Intimní zahrada je ve sklonu a jsou do ní orientovány okna soukromých místností - ložnic. Obytná místnost se jako salla terrena otevírá do otevřené zahrady. V letních měsících je možné odsunout všechna okna směrem do svahu. Podlaha volně probíhá ze soukromé zahrady přes obytnou část do otevřené zahrady. Dům se prolíná se zahradou, a ztrácí se tak hranice mezi zahradou a domem. Dům se stává zahradou a zahrada se stává domem. Pocitově tak plocha domu expanduje směrem do zahrady s výhledem na vzrostlé ovocné stromy. Celý pozemek je obehnán zdí pro zachování pocitu soukromí obyvatel, a dům je tak odcloněn od rušné komunikace.

Rodinný dům je přízemní, umístěný pod terénem. Pouze hlavní vstup spolu s plochou pro parkování se nachází o patro výš, v úrovni příjezdové komunikace. Veškeré místnosti domu se tedy nachází o podlaží níž a jsou přístupné po přímém schodišti, které klesá podél opěrné zdi. Dispozičně se dům skládá ze třech částí. Z části vstupní, společenské a soukromé. Ve vstupních prostorách, které jsou přisvětlené ze schodiště, se nachází šatna, technické zázemí domu a WC. Obytný prostor tvoří jeden velkorysý otevřený prostor předělený pouze hmotou krbového tělesa na kuchyň s jídelnou a obývací pokoj v zadní části pobytového prostoru. V kolmém traktu pod terénem jsou navrženy soukromé místnosti domu - ložnice s šatnou, koupelna a pokoj pro hosty s okny orientovanými do soukromé zahrady.

Esence betonu

Dům je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce. Stropní konstrukce v soukromé části domu jsou podporovány pomocí monolitických stěn, v obytném prostoru pouze dvojicí železobetonových pilířů zakomponovaných do krbového tělesa. Prostor pak působí jako zcela bez podpor. Přiznané svislé nosné konstrukce jsou ponechány v pohledovém betonu s otiskem dřevěných prken vložených do bednění, oproti tomu ostatní pohledové obvodové konstrukce a stropy podzemní části budou ze stříkaného betonu. Ostatní dělicí konstrukce včetně truhlářských výrobků pevně spojených se stavbou jsou navrženy z borové překližky.

Celková užitná plocha domu činí 240 m², obestavěný prostor 1040 m3.

Autor: Narchitekti - ateliér založený v roce 2008 v Praze, tvoří dvojice architektů Zuzana a Petr Nacházelovi. Zakládají si na osobním přístupu, společně s klientem se snaží nacházet jednoduchá a samozřejmá řešení pro každé zadání.

Foto: Nacházel architekti