Jak odolné jsou dveře

Odolnosti požárních uzávěrů řeší norma ČSN 730852. Rozdělují se hlavně podle požární odolnosti v časových jednotkách, které udávají, jak dlouho dokážou odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. Další informace získáte z názvů a zkratek. Například klasifikace EW (dříve PO) znamená, že omezují požár, a sleduje se zde množství sálavého tepla vyzařujícího z povrchu na straně odvrácené od požáru. EI (dříve PB) jsou dveře bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.

Související články

Třídění na základě požární odolnosti a hořlavosti určuje tzv. druhovost konstrukce:

D1 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. V celé konstrukci obsahují nehořlavé hmoty, popř. obsahují hmoty hořlavé, na nichž nezávisí stabilita a únosnost konstrukce a které jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí.

D2 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují i hořlavé materiály, na kterých závisí stabilita a únosnost konstrukce, v požadované době požární odolnosti ale nedochází k jejich hoření ani uvolňování tepla.

D3 - zvyšují v požadované době intenzitu požáru. Nesplňují požadavky konstrukcí D1 a D2 (např. dřevěné dveře).

Například pod označením EW30DP1 se skrývají protipožární dveře omezující požár po dobu 30 minut a vyrobené z materiálu, který nezvyšuje intenzitu požáru. Ale pozor! Vyhláška upravuje, že každý rok musí být na požárních uzávěrech proveden servis. Jinak hrozí riziko neproplacení škod z požáru pojišťovnou.


Musíte mít kliku

Víte, že protipožární dveře mají mít protipožární kliku? Na skvělé dveře nelze dát kování a kliku z hobbymarketu. Nejvhodnějším materiálem pro protipožární kliky je nerezová ocel, která začíná tát až při velmi vysokých teplotách a ohni vydrží odolávat 30 minut. Příkladem je například protipožární klika Entero od M&T, která má požadovanou atestaci.


Bezpečí až na půdu

I drobnosti znamenají bezpečí. Kupříkladu si můžete koupit dřevěné a levné sklopné schody na půdu, které budou pro občasné použití úplně stačit. Jenže špatně izolují teplo a jsou i požárně nebezpečné. Lepší jsou schody kovové. Protipožární úpravu u celokovových půdních stahovacích schodů JAP Aristo například zařizuje plechové sendvičové víko, které je vyplněné protipožární vložkou Sibral a nehořlavou minerální vatou zajišťující tepelnou izolaci. Pokud by na půdě vznikl požár, jeho průniku do obytných částí zabrání také vzpěňující páska v kontaktních plochách mezi víkem a rámem. Ta při náhlé vysoké okolní teplotě začne nabývat na objemu, díky tomu v krátkém čase dokonale spáru utěsní, a tak zamezí průniku plamenů i kouře.

Článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 2/21