Typů garážových vrat je několik. Pro snazší orientaci si vyjmenujme, o které základní typy jde:

  1. Křídlová - používají se minimálně, v případech, kdy je nutné otevírat vrata směrem ven. Dvoukřídlá otevíraná manuálně je možné dodatečně osadit motory, způsoby upevnění se různí: jiná montáž je u vrat zabudovaných do masivní zídky, jiná při usazení do ocelového sloupku. U speciálních modelů (historicky chráněné objekty nebo od uměleckého kováře) se používají speciální pohony zabudované do země.
  2. Výklopná – nejlevnější. Většinou nezateplená, nedostatečně dotěsněná po obvodu, proto se hodí pro garáže, kde zateplení ani zabezpečení není nutné. Nevýhoda: pro vyklopení křídla je před garáží nutný více než jeden metr místa!
  3. Rolovací – vhodná pro menší garáže, protože systém nezasahuje do vnitřních stěn. Vrata jsou z úzkých lamel, které se svinou. Výhoda: ideální pro garáže, kde se nedají instalovat sekční ani posuvná vrata, instalace bez stavebních úprav postavené garáže. Proti otevření zvnějšku se jistí protizdvihovými bezpečnostními pružinami a musí mít protipádovou brzdu. Nevýhody: větší prostor za překladem na box pro nábal lamel; kvůli slabším lamelám nejsou rolovací vrata tak pevná, mají nižší tepelněizolační vlastnosti a jsou méně odolná proti mechanickému poškození a vloupání.
  4. Posuvná do boku - lamely jsou vertikální a celý systém se posouvá po stropní a podlahové kolejnici podél stěny do garáže. Nepotřebují téměř žádný prostor před garáží ani uvnitř. Výhoda: pootevření vrat jen na průchod, čímž se zamezí tepelným ztrátám.
  5. Sekční výsuvná - skládají se z horizontálních sekcí vzájemně spojených, které zajíždějí ve vodicích kolejnicích pod strop. V nabídce jsou modely různě tepelně izolované polyuretanovou pěnou. Některé (např. od firmy LOMAX) mají bezpečnostní zámky, aby nebylo možné při pohybu mezi sekce strčit prsty. Výhody: cenově dostupná, technicky výborně řešená, dodatečná automatizace snadná. Do vrat lze integrovat vstupní dveře, pokud jsou od okraje vzdálené minimálně 500 mm. V současné době jednička mezi garážovými vraty.

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/13. OBJEDNAT SI JEJ MŮŽETE JAK V KLASICKÉ TIŠTĚNÉ PODOBĚ (VEŠKERÉ INFORMACE O PŘEDPLATNÉM NAJDETE ZDE), TAK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PRO VAŠE POČÍTAČE, TABLETY ČI MOBILNÍ TELEFONY.