Není to tak dávno co jsme mluvili o ergonomii, čili o správném, zdravém, pohodlném a nám vyhovujícímu způsobu bydlení. Pokud si dobře vzpomínáte tak jsme podle ergonomických zásad rozmísťovali nábytek po celém bytě tak, abychom se cítili v domácím prostředí volně a pohodlně a ne jako vězni věznění vlastním nábytkem. Ergonomie není však jen o správném rozmístění nábytku a rozměrech. Pokud se cítíme neustále unavení, bolí nás hlava, záda, atd. nesvědčí to o tom, že máme náš nábytek nesprávně umístěn, ale o tom, že nábytek, který máme nám nevyhovuje, a tady zase mohou pomoci ergonomická pravidla. Není totiž zapotřebí přizpůsobovat se židli, posteli, stolu, ale právě naopak, přizpůsobit židli, postel či stůl našim potřebám a požadavkům. To znamená, že například postel podle ergonomických zásad bude respektovat svou konstrukcí nejen výšku, hmotnost, požadavky na správnou polohu páteře a hlavy “svého pána”, ale bude i snadno obsluhovatelná. I prostředí a atmosféra bytu je velmi důležitá (teplota, vlhkost, osvětlení, barevné řešení, hluk, kvalita proudění vzduchu, fyzická a psychická zátěž), tím vším se zabývá ergonomie. Ergonomické řešení bytu nám může zlepšit pocit pohody, spokojenosti, odpočinku a duševního klidu. Takový byt může předcházet zdravotním potížím, ulehčit život indisponovaným, nemocným či postiženým lidem. Musí také počítat s průběžným přizpůsobováním se růstu dětí, stárnoucím členům rodiny a měnícím se zájmům, požadavkům a představám celé rodiny. Není třeba se však děsit, že takové zařízení bytu bude také pěkně drahé. V tomto případě totiž neplatí pravidlo čím je nábytek dražší tím je lepší a ergonomičtější. Navíc hodně úprav dle ergonomických zásad můžeme provádět sami, bez finančních výdajů (např. rozmístění nábytku). Jaké problémy a parametry ergonomie bydlení je třeba řešit: 1. Především je to využití bytových prostor. Maximální využití bytových prostor nám nabízí celou řadu variant. 2. Následuje vhodné rozmístění vyhovujícího nábytku v jednotlivých místnostech a prostorách. 3. Pak musíme brát v úvahu jednotlivé uživatele bytu, jejich rozměry a požadavky a přizpůsobit jim výšky pracovních rovin (pracovní stoly, kuchyňské, sedačky, atd.), úložných prostor (uspořádání knihoven, skříní, polic) a možnost pohybu po domě (odsunutí židlí, prostor uliček, otevírání dveří skříní, atd.) 4. Rovněž je velmi důležité myslet na zásady organizace práce, jako je ekonomika pohybů (co možná ušetřit si zbytečné kroky navíc) například co se týče pohybu v kuchyni zajistit ergonomickým rozmístěním pracovní desky, dřezu , sporáku, nádobí, pomůcek, surovin, vhodná pracovní deska (sed, zvýšený sed, stroj) optimalizace fyzické a psychické zátěže. 5. Dále nesmíme zapomínat na estetické řešení bytu (barevné sladění stěn, nábytku, podlahy, osvětlení, výzdoby. 6. Kvalita osvětlení, hluk, klimatické podmínky, barevné řešení, čistota jsou též velmi důležitými parametry. 7. Je nutné též myslet na zajištění zásad bezpečnosti a hygieny práce. Byt podle ergonomických zásad by měl hlavně a především zajistit a odlišit tyto funkce: 8. Domácí práce (vaření, praní a celková údržba bytu). 9. Hygienické. 10. Odpočinkové – relaxace, spánek. 11. Stravovací – stravování členů rodiny či hostů. 12. Společenské aktivity (hry, návštěvy, televize, kultura). 13. Skladovací – oděvů, zásob, knih, obuvi, lůžkovin atd. 14. Individuální (záliby, práce, děti). Opouští se i tradiční dělení bytu na kuchyni, obývací pokoj, ložnici, neboť ze strany využití bytu je lépe jednotlivé funkce propojit. Pro řešení bytu podle ergonomických zásad se má samozřejmě nejlépe ten, který může zasahovat již do projektu stavby, ale ani ten, který si chce vylepšit svůj, již hotový i tehdy pro něj ergonomie nabízí řešení.