Velkým „pro“ dřevostavby je nepochybně rychlost výstavby. Oproti klasické zděné technologii jsou u dřevostaveb takzvané mokré procesy eliminovány na minimum, takže není třeba podstupovat technologické přestávky například pro zrání betonu. Navíc nosné prvky stavby se řeší jako celek a na stavbu mohou být dovezeny v podobě prefabrikátů.

dřevostavba, dům, stavba Autor: archiv

Tepelná izolace má více prostoru

Velkou devizou je eliminování nosné části konstrukce na minimum. Zatímco u klasických zděných staveb zastává nosnou i izolační funkci poměrně masivní blok často o tloušťce více než 40 centimetrů, nosnou konstrukci moderní dřevostavby tvoří jen relativně subtilní sloupky, zbytek místa je vyhrazen tepelné izolaci. Drtivá většina plochy stěny je tak tvořena izolantem, kterému dále ještě pomáhá přidaná vrstva z exteriérové strany vykrývající tepelné mosty v podobě dřevěných trámků. Výsledné tepelně technické parametry jsou tedy skvělé. Nosná konstrukce, stavba, dřevostavba Autor: archiv Součinitel prostupu tepla U klesá až k hodnotám okolo 0,15 W/m2K a méně (čím nižších hodnot dosahuje, tím větší má konstrukce tepelný odpor a lépe izoluje). Tloušťka stěny přitom zůstává menší než u zděných staveb, běžně se pohybuje pod úrovní třiceti centimetrů. To s sebou nese mimo jiné menší zastavěnou plochu, respektive větší plochu užitnou.

Chování dřevostavby z hlediska tepelně technického je trochu jiné než v případě objektu zděného. Protože konstrukce postrádá masivní prvky, ve kterých by se shromažďovalo teplo, mají dřevostavby obecně menší tepelnou setrvačnost. Dům tedy rychleji „vychladne“, na druhou stranu ale pružněji reaguje na okamžité požadavky obyvatel. To, ruku v ruce s nízkými tepelnými ztrátami objektu, otevírá jiné možnosti vytápění než u klasické stavby. Akumulaci tepla lze zařídit například těžkými litými podlahami nebo jádry uvnitř domu.

Kvalitní dřevo je základ každé dřevostavby

Rodinný dům, dřevostavba, stavba Autor: archiv Zaměřme se podrobněji na konstrukci soudobých dřevostaveb. Nosné jádro stěny moderní dřevostavby tvoří rám z dřevěných hranolů, nejčastěji z takzvaných KVH profilů. Dřevo je vysušeno na patnáctiprocentní vlhkost a je zbaveno suků a jiných vad. Profily jsou tvarově stálé, maximální odchylka by neměla přesáhnout 1,5 milimetru. Délka KVH trámu může být až třináct metrů.

Pro životnost dřevostavby je zcela zásadní ochrana dřevěných prvků před škůdci a vlhkostí. Ideálním řešením by bylo zajistit kolem dřevěných trámů proudění vzduchu, v praxi se s tím ale setkáme málokdy. Dřevo je tedy chráněno chemicky jak proti plísním, tak proti dřevokaznému hmyzu. Většinou se používají vodou ředitelné lazurovací nástřiky. Zároveň je nutné vodu co nejrychleji od objektu odvádět. Choulostivé spoje by měly být překryty odolným oplechováním se spádem od stavby.

Rodinný dům, dřevostavba Autor: archiv

Stavba se zakládá v ideálním případě na pilotách, které umožní vznik větraného a kontrolovatelného roštu pod stavbou. Pokud to základové poměry neumožňují, využívá se většinou betonová základová deska. Důležité je zajistit správné osazení a odizolování takzvaného základového prahu, tedy trámu tvořícího spojnici mezi vrchní stavbou a základem.

Dřevostavba klame tělem

Rodinný dům, dřevostavba, plot Autor: archiv Opláštění stěn z interiérové strany zajišťují sádrokartonové nebo sádrovláknité desky. Rozdíl mezi nimi je především v pevnosti desky, hustotě (sádrokarton 700 - 1000 kg.m-3, sádrovláknitá deska 1100 - 1250 kg.m-3) a požární odolnosti, ve prospěch desky sádrovláknité. Ve skladbě je přítomná i parozábrana nebo spíše takzvaná parobrzda. Prostor mezi vnitřním a vnějším opláštěním je vyplněn tepelnou izolací, nejčastěji minerální vlnou. Z exteriérové strany je tepelná izolace dále rozšířena, čímž jednak stoupá výsledný tepelný odpor stěny, ale hlavně jsou vykryty úniky tepla dřevěnými trámky. Ztvárnění finální pohledové vrstvy stěny je na libovůli majitele. Může se rozhodnout pro dřevěné palubky, deskový materiál nebo původ stěny zcela potlačit klasickou omítkou. Pokud nebudeme chtít, nikdo na první pohled nepozná, že bydlíme v dřevostavbě. Vlastně ani na druhý...

Dřevostavba, rodinný dům Autor: archiv Vodorovná nosná konstrukce dřevostavby je řešena podobně, to znamená, že hlavním nosným prvkem jsou opět ošetřené, vysušené, kvalitní dřevěné trámy bez vad. Mezi ně se může vložit vrstva izolace. Na trámech jsou přibity kontralatě nebo ocelové profily, které slouží jako nosič sádrokartonu. Z opačné strany se stropy pobíjejí například OSB deskami, následuje kročejová izolace, roznášecí plocha a nášlapná vrstva podlahy. Variant stropů je samozřejmě několik.

Časopis, Dům a zahrada Autor: archiv Podle způsobu provádění se dřevostavby dělí na dvě hlavní skupiny - prováděné na místě a na ty, využívající prefabrikované dílce z výrobny. O tom ale již více v červnovém čísle časopisu Dům a zahrada, ve kterém se také dočtete, jaké jsou novinky, technologie, trendy, výhody rodinných domů na bázi dřeva a další zajímavá témata:

  • Tipy a triky, jak financovat rekonstrukci
  • Kuchyňské linky a pracovní desky
  • Jak zařídit dětský pokoj
  • Jak opticky snížit místnosti
  • Zahradní nábytek
  • A nová soutěž Zahrada roku 2010

 -Ondřej Krejčí, Dům a zahrada č. 6/10-Foto: www.profimedia.cz, RD Rýmařov, ELK, OKAL,