Dům, který se stal cílem naší dnešní návštěvy, byl postaven podle projektu ing. arch. Jana Mareše. V každoročně pořádané architektonické soutěži Porotherm dům si pak v kategorii Nejlepší realizované stavby 2010 vysloužil zvláštní cenu společnosti Wienerberger. Jaký tedy tento dům je?

Architektura domu se vymyká okolní zástavbě

Pozemek vybraný pro stavbu leží v satelitní zástavbě rodinných domů na okraji obce Velká Dobrá. Okolní domy jsou stavěny v duchu typickém pro příměstské bydlení z druhé poloviny 90. let 20. století, a předurčují tak charakter celé lokality. Vlastní pozemek je obdélného tvaru na vrcholu mírného západního svahu. Velkou výhodou je jeho umístění na okraji zastavěné oblasti s výhledem na přilehlé polní letiště. Charakteristika pozemku, jeho orientace ke světovým stranám i směry výhledů byly určující při vlastním návrhu rodinného domu.

Dům se záměrně vyčleňuje z okolní zástavby. Stavba se odlišuje jednoduchostí hmot, stejně jako způsobem osazení na parcele. Rovněž plochá střecha, plné druhé nadzemní podlaží a použité materiály jsou výjimkou oproti okolním stavbám. Dům se snaží obstát v obtížném prostředí, na rozdíl od okolních staveb působí subtilněji.

Obytný dům je členěn do dvou objemů. Větší objem na severní straně, který je výrazně obdélný, podtrhuje hlavní osu domu a jeho podélné umístnění na parcele. Svým umístěním odděluje příjezdovou cestu od zahrady na pozemku. Menší a lehčí objem na jižní straně svým osazením vytváří chráněné prostory, které jsou orientovány směrem do zahrady a doplněny terasami.

Toto objemové členění je zdůrazněno i v použitých stavebních materiálech. Severní část je pevná – zděná z tvárnicového zdiva Porotherm s fasádou z režného zdiva z lícových cihel. Použité materiály podtrhují pevnost domu, jeho stabilitu v prostředí i jeho kompaktnost. Tvar elementárního kvádru je tak v odpovídajícím vztahu s použitými materiály. Určitá „solidnost“ těchto materiálů zároveň odkazuje ke konzervativním názorům investora. Jižní část je menší a je provedena jako dřevostavba s přiznanou skeletovou dřevěnou konstrukcí. Převážně jižní fasádní pole jsou prosklená, ostatní části jsou kryty modřínovými palubkami a deskami z lakované překližky. Velké prosklení směrem do zahrady navozuje pocit otevřenosti, dřevěné konstrukce jsou přiznány a obohacují interiér. Hru světla a stínu v místnostech navozují vodorovné venkovní žaluzie.

Konstrukčně je severní hmota pojata jako jednotrakt, kde obvodové stěny z tvárnic Porotherm tvoří svislou konstrukci, která je doplněná typovými nadokenními překlady. Dřevěná jižní část je pojata jako dřevěný skelet na jedné straně opřený o severní zděný trakt. Vodorovné konstrukce jsou částečně tvořeny betonovými stropy a stropy z masivních dřevěných pohledových trámů.

Interiér poskytuje dostatek prostoru a krásné výhledy

Dispozičnímu řešení dominuje hlavní obytný prostor, který je umístěn ve střední části domu. Velikost prostoru je umocněna průhledy do vstupní haly a pracovny. Rozdílná výšková úroveň vymezuje prostor pro jídelnu a vnáší do prostoru jemnou dynamiku. Vlastní kuchyně je umístěna samostatně v západní části s výhledem do ulice a na vstupní bránu. Na hlavní obytný prostor volně navazuje vstupní hala se schodištěm, která zaujímá střední pole zděné části domu. Hala do sebe zahrnuje obě podlaží, schodiště a navazující knihovnu v patře. Určitá velkorysost je umocněna velkým oknem nad schodištěm do severní fasády domu. V druhém podlaží jsou na slunečných stranách soustředěny jednotlivé ložnice, k nimž jsou přičleněny dvě koupelny. Hlavní ložnice je orientována velkým oknem na východ s výhledem na třešeň a k volnému horizontu krajiny – ke startujícím sportovním letadlům.

Bohaté prosklení dřevostavby umožňuje velké tepelné zisky ze slunečního záření, které jsou akumulovány v severní zděné části. Přehřívání domu ve slunečných dnech brání venkovní žaluzie. Pasivní tepelné zisky v kombinaci s podlahovým vytápěním a kvalitní tepelnou izolací činí dům energeticky úsporným.

-Připraveno s využitím podkladů společnosti Wienerberger-