Majitel ho začal stavět jako bezdětný svobodný mládenec. Jeho vyprávění, jak si s architektem padl do oka a odsouhlasil hned první návrh, zní jako román pro dívky. „Podle mě je základem úspěchu dát architektovi volnou ruku,“ prozrazuje postup, který se mu osvědčil. „Přál jsem si postavit prostorný a vzdušný dům pro svou budoucí rodinu s více dětmi, které jsem tehdy ještě neměl. Protože měřím dva metry, záleželo mi na vysokých stropech, dveřích a prostorných místnostech, do kterých se bez problému vejdu. Nezapomněl jsem na vnitřní vyhřívaný bazén (8 x 3 metry) a vysutou prosklenou pracovnu ve stylu řídicí věže. To proto, že jsem kromě jiného soukromý pilot a tyhle věže prostě miluju.“

Nápaditá nekrabice

I když Kolín a okolí stojí v pěkné rovině, nebyla stavba jednoduchá. Východo-západně orientovaný úzký a dlouhý pozemek (150 x 30 metrů) je písčitý. Obavy ze spodní vody byly opodstatněné.

Dům je konstrukčně složitý. Svislé konstrukce má zděné, stropy monolitické pohledové, pultové střechy dřevěné trámové, v části bazénu doplněné lepenou vaznicí. Střešní krytina je z titanzinkového plechu. Od bazénu a z ložnice se vychází na fošnovou terasu. Velké skleněné stěny po obvodu bazénu cloní posuvné dřevěné žaluzie.

Architekt Línek proslulý svou „nekrabicovou architekturou“, jak ji nazval Rostislav Švácha, oddělil mikrosvět domu od okolní zástavby, ovšem línkovským způsobem: ze severu konvexní stěnou z betonových tvárnic evokující tvarem, fasádou i průzory pevnost. Že jde o architektovu hříčku, prozrazuje skleněný trojhran zádveří. Jižně orientované obytné místnosti jsou maximálně prosklené a stíněné přesahem střech. Při pohledu ze zahrady se zborcené plechové plochy střechy jeví jako vlnobití.

Noční můry

Jak na tuto nevšední stavbu vzpomíná stavitel Ing. Pavel Matyáš z IPMB? „Před dvaceti lety řada technologií, které jsou na tomto domě použité, buď neexistovala, nebo s ní měly stavební firmy pramálo zkušeností. Takže jsme od nikoho nemohli opisovat ani nic kopírovat. Všechno v domě bylo atypické. Hlavní fasádní oblouková stěna z režného zdiva je z betonových tvárnic, překlady nad okny se odlévaly do vyrobených šablon. Zborcené plochy členité falcované titanzinkové krytiny se světlíky nám přidělaly hodně vrásek.“

I k vytápění domu a bazénu architekt Línek zvolil tehdy horkou novinku: tepelné čerpadlo s třemi hlubinnými vrty. „Bylo to naše první setkání s touto technologií. Zvládli jsme ji a od té doby jsme instalovali víc než sto tepelných čerpadel.“

Na otázku, s čím byly největší problémy, Ing. Matyáš odpovídá, že skoro se vším. „Architekt Línek je kreativní a velice náročný. Miluje moderní materiály a často se vyžívá v technicky dost složitě proveditelných detailech. Všechny použil v Boomerangu v maximální míře.“

Ing. arch. Jan Línek (*1943)

Ing. arch. Jan Línek (*1943)

Po absolutoriu ČVUT v roce 1966 pracoval u arch. Karla Pragera v ateliéru Gama a od roku 1970 spolupracoval s arch. Vladimírem Miluničem. Vlastní architektonický ateliér L & P založil v roce 1990. www.arch.cz/linek.

Komnat jako na zámku

Třípodlažní dům s boomerangovým půdorysem dělá z ptačí perspektivy dojem shluku několika budov. To je klam. Jde o jeden rozsáhlý objekt. V suterénu se nachází rampa, garáž a technické zázemí. Zajímavostí je krátká podzemní chodba, která funguje jako spojnice s obytnými podlažími.

Hlavnímu prostoru v 1. NP vévodí masívní betonová visutá pracovna se šikmými skly umístěná pod stropem. V západní části domu je vyhřívaný vnitřní bazén. V klidovém druhém NP je umístěná hala, pracovna, dvě ložnice, koupelna, WC a terasa.

Obytné prostory jsou otevřené a vzájemně propojené. V tom je smysl Línkovy architektury. V interiéru převažují bělostné broušené omítky kontrastující s pohledovým betonem. Jednotné podlahy v celém domě (s výjimkou koupelen) jsou z marmolea kaštanové barvy.

Technické údaje:

 • Architekt a projektant: Ing. arch. Jan Línek
 • Návrh zahrady: Ing. arch. Jan Línek
 • Dodavatel: Generální IPM Building, spol. s r. o.
 • Zastavěná plocha: 350 m2
 • Konstrukční systém: zděný, dřevo
 • Střešní krytina: titanzinkový plech
 • Fasáda: betonové tvárnice, smrkové latě
 • Zateplení: přední fasáda sendvičová stěna s izolační vatou, zadní bez zateplení
 • Okna: dřevěná eurookna s dvojskly
 • Vnitřní dveře: zakázkové
 • Podlahy: marmoleum
 • Vytápění: tepelné čerpadlo se třemi stometrovými vrty