Stručný souhrn z článku:

  • Měšťanský dům čp. 97 prošel v průběhu staletí několika přestavbami, od barokních úprav až po romantický historismus a byl dlouhodobě chátrající.
  • Komplexní obnova domu začala v roce 2017 s důrazem na opravu a restaurování původních prvků a byla dokončena o rok později.
  • Dům U Černého orla je nyní částečně veřejně přístupný a slouží komerčním účelům, přičemž obnova zahrnovala i repliky historických prvků.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Ze soutěže Patrimonium pro futuro, pořádá Národní památkový ústav, ročník 2019

V jádru renesanční měšťanský dům čp. 97 prošel na počátku 18. století barokní přestavbou. V polovině 19. století jej dále upravil Dr. Vilém Peithner, odstranily se renesanční štíty a fasáda i interiéry byly upraveny ve stylu romantického historismu.

Během 19. století postupně vznikla zástavba kolem dvora. Ve druhé polovině 20. století zůstal dům bez využití, pouze v přízemí jeho přední části se nacházely obchody. Objekt postupně chátral.

Současní majitelé si nechali v roce 2009 vypracovat komplexní projektovou dokumentaci, která se v roce 2016 ještě zpřesnila a doplnila o podrobnosti. Dodatečné úpravy se týkaly především opravy a restaurování dochovaných původních prvků. Stavební úpravy začaly v roce 2017 a skončily o rok později.

V rámci obnovy objektu se mimo standardní modernizaci interiérů provedla oprava původních vnitřních výplní otvorů, chybějící výplně nahradily repliky. Dále proběhlo restaurování parketových podlah, konzervace a doplnění původních zlacených papírových tapet či rekonstrukce dřevěného schodiště. Hlavní domovní fasáda do náměstí byla opatřena replikou vstupních vrat a zrestauroval se renesanční portál. Východní dvorní křídlo bylo doplněno o repliku dřevěné pavlače.

Oprava domu U Černého orla představuje nadstandardně kvalitní celkovou stavební obnovu objektu. Práce postupovaly s maximálním důrazem na zachování, opravu či restaurování původního vybavení a citlivé doplnění novými prvky podle původních vzorů. Dům je částečně přístupný široké veřejnosti, neboť se v něm nacházejí komerční prostory.

Tento článek jste si mohli přečíst v časopisu Dům & Zahrada 8/2020.

Zdroj: Národní památkový ústav