Když se v roce 2017 budoucí majitel rozhodoval o podobě domu, v němž plánovali s manželkou žít po konci aktivní pracovní kariéry, měl jasnou představu. Jeho celoživotní prací a vášní je fotografování, a proto očekával především to, že bude po zbytek života obklopený přírodou, její proměnlivostí a fotogenickou krásou. Klíčovou otázkou tedy byla volba pozemku. Manželé ho nakonec našli na kraji obce, na dohled od Boskovické brázdy, na protilehlé hraně širokého a mělkého údolí. Aby měli v domě soukromí a zároveň zbylo dost prostoru pro vodní dílo, které plánovali na zahradě, skoupili investoři ještě dva okolní pozemky, a získali tak zcela výjimečnou parcelu pro stavbu.


Investor věděl, co chce

Při hledání architekta, který by investorovy vize převedl do reálné podoby, padla volba na boskovický ateliér Přibyl Říha. Projektu se ujal Aleš Říha: „Na této stavbě neprobíhala mezi námi a investorem úplně běžná spolupráce. Investor měl naprosto přesné představy o funkci všeho, co bude v domě i v zahradě. Vizuální podobu naopak nechal kompletně na architektech, do estetiky vůbec zasahovat nechtěl,“ vzpomíná Aleš Říha. „Ale ve chvíli, kdy jsme odevzdali vizualizace, které investor schválil, striktně trval na tom, abychom dodrželi i ty nejmenší navržené detaily interiérů,“ dodává. Pro architekty je podle slov Aleše Říhy spolupráce s náročným klientem, který však přesně ví, co chce, a potom na tom trvá, vítaná a konstruktivní – mantinely jsou od začátku jasné a nikdo během realizace nepřešlapuje v nejistotě.

Autoři: Přibyl Říha

MgA. Aleš Říha a Ing. Vít Přibyl spolupracují již od roku 2004. Věnují se veškerým typům pozemních staveb ve všech fázích vzniku, tedy od návrhu přes projekt až po realizaci. www.pribylriha.cz


Funkce především

Zadání bylo jasné: malý dům pro manželský pár, který počítá i s místem pro případné návštěvy dětí s rodinami. O funkcích domu měl investor jasno a sám navrhl propracované systémy pro hospodaření s vodou i energiemi z několika zdrojů, aby byl dům energeticky nenáročný, ale zároveň skýtal požadovaný komfort – jako příklad lze uvést podlahové topení, jež úsporným způsobem prohřívá kamennou podlahu uvnitř domu.

Stejně tak měl investor konkrétní představu o tom, že chce trávit čas a pracovat s fotoaparátem venku, ale přímé slunce dopadající z jižní strany na prosklené průčelí není v tomto případě žádoucí – proto je přední terasa zastíněná tak, aby se na ni slábnoucí sluneční paprsky dostaly až pozdě odpoledne.

Jako další příklad investorovy technické zdatnosti a nápaditosti slouží umělé zahradní jezero, jehož důmyslné přepady a vnitřní systém navrhl. Architekt je potom zapracoval do projektu zahrady.


Světlo a perspektiva

Aleš Říha se stejně jako mnoho dalších jihomoravských architektů nechal okouzlit meziválečným funkcionalismem a celým domem prostupují zřetelné odkazy na brněnskou vilu Tugendhat – ať jde o dveře sahající od podlahy až ke stropu, travertinovou podlahu nebo v jídelně používané židle Brno, které věhlasný Mies van der Rohe navrhl speciálně pro brněnský architektonický skvost a od té doby se stále vyrábějí.

Pokud se vám dům zalíbil, najdete ho v časopisu Dům&Zahrada 4/23, který vychází 15.3. 2023