Manželé, kteří mají rádi japonskou architekturu, se obrátili na mladé architekty, sdružené v ateliéru Mimosa architekti. Založen byl v roce 2008, kolegové ze studií se krátce po absolvování školy dohodli, že budou navrhovat cokoli mezi designem a urbanismem podle jejich vlastního vědomí a svědomí. Kromě konkrétních zakázek a projektů se účastní celé řady soutěží.

Jako příklad uveďme Vodní dům (1. místo), Changing the Face (2. místo), Serlachius Museum Gösta (finálové kolo mezinárodní soutěže), Smuteční síň Roudnice nad Labem (finálové kolo soutěže). Při hledání bytového domu 21. století se jejich soutěžní projekt umístil na 3. místě.

Jejich projekty mají společnou vzdušnost a čistotu linií, vždy preferují poměrně úzkou vazbu na zeleň v okolí. Vítězný vodní dům je příběhem vody v krajině. Neuzavírá ji do galerie ani jí nestaví pomník, ale ukazuje ji v její přirozené krajinné formě. Krajina se tu stává exponátem.

Náš dům

Také u námi prezentovaného rodinného domu otevřeli architekti co nejvíce výhled, pracovali převážně s místními materiály. Jinak byla s ohledem na usazení objektu v malé obci zvolena forma vesnického domu se sedlovou střechou, stavba působí celkem nenápadně, „nevytahuje“ se, ale také se neskrývá, je osobitá. Pro dům byl zvolen obklad z modřínového dřeva, který krásně, přirozeně stárne a získává patinu. Dřevěnému kabátu kontrastuje bílý vnitřek. Ostatní barvy jsou opsané od okolní přírody. Dům stojí na okraji vsi, je v kontaktu s celou hradbou stromů, a barevné proměny listí prostupují domem a mění jeho náladu. Celý půdorysný koncept domu je založený na osách. Osa východ-západ dům dělí na obytnou jižní část a na severní obslužnou část domu.

Architektura domu je podpořena terasami vybíhajícími do zahrady, stínící markýzou a krytým stáním. Autor: Lucie Mlynářová Architektura domu je podpořena terasami vybíhajícími do zahrady, stínící markýzou a krytým stáním.Autor: Lucie Mlynářová

Slušně velké jezero u paty domu, v němž se odráží dřevěný objekt čistých tvarů, dotváří celkově příjemný pocit. Čtyřčlenné rodině se tu žije opravdu spokojeně, jak se můžete přesvědčit v prosincovém vydání časopisu Dům a zahrada, který bude v prodeji od 15. listopadu 2011.