Majitelé, kteří dosud bydleli v podnájmu, si přáli cihlový dům propojený se zahradou, potažmo s krajinou. Důležitým faktorem bylo přirozené světlo a požadavek na nízkoenergetickou stavbu, který byl později změněn na pasivní. Po setkání s několika architekty oslovili ateliér …kontinual, za nějž se návrhu stavby zhostil Jan Medek.

Průnik lidové architektury

Základní koncept domu zásadně ovlivnilo přání propojit současné potřeby bydlení s tradicí lidových staveb na českém území. Návrh nového domu proto převzal základní principy venkovských staveb. „Jedná se především o obdélníkový půdorys, trojdílné členění dispozice, boční vstup do domu, sedlovou střechu se sklonem 40-45°, nasazení trojúhelníkového profilu střechy na hmotu přízemí a výškové usazení domu na terén tak, aby vznikl plynulý přechod z přízemí ven,“ říká Jan Medek. V neposlední řadě je podle něj důležitá i konstrukční provázanost s dispozicí stavby. „Dodržením těchto zásad vznikl archetyp chalupy převládající na většině českého venkova do konce 19. století.“

Ověřený způsob bydlení

Archetypální figura domu je čitelná nejen zvenčí, ale i zevnitř, a to především díky otevřenému stropu ve střední části a vynecháním krajních polí stropní konstrukce na delších stranách obytného prostoru v přízemí. Vznikl tak velkorysý prostor, v jehož středu je další výrazný prvek – “pec” soustřeďující zdroje veškerého tepla v domě. „Jedná se o objekt, do kterého je zakomponováno schodiště, knihovna, krb a kuchyňská linka a technologie pro vytápění domu,“ popisuje architekt. „A tak jako se ve starých chalupách chodilo na pec spát, tak se i tady po tělese pece stoupá vzhůru k ložnicím.“

….kontinual

….kontinual

Ateliér ....kontinual je seskupením lidí, které profesně spojuje téma vztahu člověka ke krajině, architektuře a umění. „Našim cílem je vytvářet hodnotná místa v sídlech i volné krajině na základě kontinuity,“ říká Jan Medek. „Kontinuitu vnímáme jako navázání na historický vývoj místa a společnosti, přecházení jednoho místa v druhé a proměnu místa. Důležitá je pro nás obnova komunikace člověka s jeho prostředím skrze reflexi tohoto vztahu.“ www.kontinual.cz

Propojení s okolím

Orientace a tvar domu byly určeny podle oslunění domu a parcely a vizuální provázanosti s okolím. Vybrané místo zachovává intimní zahradní prostor a zároveň se otevírá krajině. Citlivě zvolené rostliny tak propojují zahradu s krajinou a podporují pocit sounáležitosti s okolím.

Umístění domu je rovněž plně funkční a logické vzhledem k příjezdu na parcelu. V důsledku je tak největší prosklení domu orientované na severovýchod. „Díky tomu mohl být dům paradoxně pasivní bez potřeby stínění prosklených ploch. V zimě sice nemá tolik solárních zisků, ale pokud dům vytopí jeden a půl varné konvice, když je venku -15 °C a uvnitř 21 °C, pak tyto zisky nejsou ve velké míře potřeba,“ objasňuje architekt.

„Při návrhu nerozlišujeme, kde končí stavba a začíná interiér. Vše spolu souvisí, podoba interiéru podléhá konceptu domu. Jestliže vymýšlíme současnou analogii k tradiční chalupě, je zásadní, aby povrchy byly pravdivé, přirozené, detaily logické, samozřejmé. Efekt se pak dostaví sám, tak trochu mimoděk,“ objasňuje Jan Medek.

Hřejivé teplo domova

Betonové základy domu jsou umístěny na tepelně izolačním pěnovém skle a ke stavbě bylo použito omítnuté cihelné zdivo s integrovanou tepelnou izolací. Krovy pokrývají tmavě šedé betonové tašky, které jsou, podobně jako u starých chalup, kontrastní vůči omítce ve světlé teplé barvě. Různě velká dřevěná okna drží na fasádě určitou míru symetrie, což přidává domu na důstojnosti. Stavbu doplňuje garážové stání se skladem mající podobu jednoduchého přístřešku se stejnou omítkou jako dům.

Stavba je vytápěna pomocí tepelného čerpadla systémem podlahového vytápění a užitkovou vodu dohřívají solární panely instalované na střeše. Větrání domu je řízené s rekuperací tepla, mimo topnou sezonu větrají ale majitelé okny.

Účelný interiér

V přízemí domu se nachází hlavní obytný prostor s kuchyní, spíž, koupelna a pokoj pro hosty, v patře tři ložnice se společnou koupelnou. Přízemí tak slouží pro denní život, patro pro noční. Majitelé neměli na interiér domu žádné zvláštní požadavky, přáli si jen dostatek světla a použití dřeva. Uplatnily se zde proto např. dubové a stěrkové podlahy, dlažba a odhalené stropní trámy. Přiznaný je i „I“ profil stropního nosníku a stěrka byla použita také na zdech.

Během projektování se ukázalo jako nejtěžší vyřešit těleso pece. „Bylo nutné skloubit mnoho různorodých požadavků na konstrukci, a výsledek přitom musel působit celistvě a přesvědčivě,“ vzpomíná Jan Medek. Konečné provedení tak funguje ke spokojenosti všech.

Jelikož dům nemá sklepení ani půdu, byl k úložným účelům v maximální míře využit vestavěný nábytek vyrobený na míru. „Police pod schody představují vlastně jedinou nábytkovou stěnu v obývací místnosti,“ ukazuje architekt. Atmosféru domu nenarušuje ani nápadné osvětlení. „Svítidla si pořídil investor sám a potěšilo mě, že se s náladou v domě nijak neperou.“

Venkovská, a přesto moderní

Na dům plynule navazuje zahrada, která dále rozvíjí myšlenky formující podobu stavby. „Pracuje s výhledy do okolní krajiny a motiv tradičního stavení v soudobé podobě rozehrává do venkovské zahrady s moderním výrazem,“ říká zahradní architektka Lucie Medková. „Zahrada je maximálně přizpůsobená místním podmínkám, a nevyžaduje proto výměnu půdního substrátu, intenzivní závlahu ani hnojení. Rozvíjí tak ideu nezávislosti domu na dodatkových energiích.“

Z výsadeb se zde uplatnil bylinný trávník, suchomilná květnatá louka, extenzivní trvalkové záhony s vyšší mírou autoregulace a dřeviny nacházející se v okolní krajině, a tedy nejlépe prosperující v místním prostředí.

Technické údaje

 • Autor projektu: Ing. arch. Jan Medek
 • Obytná plocha: 117 m2
 • Konstrukce stavby: zděná
 • Střešní krytina: betonová taška
 • Fasáda: minerální omítka na cihelném zdivu
 • Zateplení: není – tepelná izolace integrovaná v cihlách
 • Okna: dřevěná, trojskla
 • Vnější a vnitřní dveře: dřevěné
 • Podlahy: dřevěné, stěrkové, slinutá dlažba
 • Vytápění: tepelné čerpadlo, podlahové topení
 • Energetická náročnost: pasivní stavba

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 8/18