Studie stavby nebo tzv. malý projekt slouží obvykle pro získání podrobných informací o domě a k prvnímu jednání na stavebním úřadě, zda je vybraný dům přijatelný pro daný pozemek. Cena malého projektu se pohybuje přibližně kolem 500 Kč.

Nabízené projekty typových domů obvykle obsahují Dokumentaci objektů dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jejich cena bývá orientačně 20 až 40 tis. Kč, záleží na velikosti a komplikovanosti domu. Pro stavební řízení je ovšem potřeba kompletní projektová dokumentace, která vychází z konkrétní situace. Některé společnosti nabízející typové domy poskytují také zpracování projektu osazení domu na pozemek, který řeší kromě umístění rodinného domu také jeho napojení na inženýrské sítě a komunikaci a zásady organizace výstavby na daném pozemku. K vypracování tohoto projektu musí investor předložit řadu dokumentů (např. geometrické zaměření pozemku, územní plán a místní regulativy pro danou lokalitu, vedení inženýrských sítí a vyjádření jejich správců, výsledek měření radonu v místě atd.). Projekt osazení domu stojí přibližně 10 až 20 tis. Kč.

Podle §6a zákona č. 406/2006 Sb. je od 1.1.2009 také povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov pro každou novostavbu. Průkaz ENB objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení. Podle výše spotřeby energií (v kWh spotřebované energie na m² užitkové plochy za rok) budovu zařazuje do jedné ze 7 tříd (A-G), vyhovující jsou třídy A, B, C. Podkladem pro vystavení průkazu ENB je projektová dokumentace domu včetně projektu osazení domu na pozemek s vyznačením orientace domu ke světovým stranám, technická zpráva, dokumentace zařízení TZB (vytápění, ohřev TV, vzduchotechnika, umělé osvětlení). Zpracování průkazu ENB stojí obvykle 10 až 15 tis. Kč.

Kdopak nám dům postaví

Uvedená projektová dokumentace slouží hlavně pro stavební řízení. Na jejím základě je možné stavět, pokud se jedná o nepříliš složitý dům a klasickou, ověřenou technologii. Záleží samozřejmě na dodavateli, některé stavební firmy si na základě dodané projektové dokumentace zpracují vlastní prováděcí projekt, což je jistě chvályhodné. Zejména pro stavby nízkoenergetické a pasivní je důležité, aby pracovníci, kteří stavbu realizují, pracovali podle detailních výkresů a pokynů.

Pro přesné ocenění domu a výběr stavební firmy je výhodný takzvaný výkaz výměr, jehož zpracování patří mezi nabídkové služby některých projekčních kanceláří. Výkaz výměr obsahuje rozměry všech hlavních prvků a konstrukcí rodinného domu, tedy objemy, plochy, počty kusů jednotlivých složek stavby. Stavebník může mít jistotu, že v případě, že zakázku poptává u více firem, dostanou všechny tyto firmy stejný podklad a jejich cenový návrh skutečně vyjadřuje, která firma nabídne provedení dražší či levnější. Při svépomocné výstavbě lze výkaz použít také pro ocenění stavby a nákup materiálů.

V případě, že vybereme typový dům z nabídky stavební firmy, obvykle zdarma dodá studii, která slouží jako podklad pro územní řízení. Zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení může být v ceně nebo jej klient musí zaplatit předem, ale některé firmy v případě závazné objednávky (uzavření smlouvy) cenu za projekt odečtou.

Monika Smekalová, Dům a zahrada 6/2011-