Výhody katalogových domů

Cena 3 nebo 4pokojových bytů bývá v nových obytných komplexech tak vysoká, že zájemci o vlastní bydlení si často zvolí výstavbu rodinného domu někde na periférii města. Rozhodnutí pro rodinný dům navíc ulehčuje i široký sortiment katalogových domů, které stavební společnosti zaměřující se na výstavbu montovaných nebo cihlových domů "na klíč" postaví v rekordně krátkém čase.

Dům z katalogu má i několik dalších výhod. Mezi ně patří především to, že katalogový projekt je podstatně lacinější než cena individuálního projektu. Protože podklady na vypracování cenové kalkulace jsou prakticky hotové, investor si může rychle udělat představu, kolik stojí dům podle jeho představ. Respektive rychle zjistí, zda si ho skutečně může dovolit, a nebo bude muset ze svých nároků trochu slevit.

Zanedbatelná není ani úspora času, který by jinak byl potřebný na vypracování studie a následně i realizačního projektu. Pokud si investor vybere vhodný typový dům, výkresy a dokumentace potřebné na udělení stavebního povolení jsou hotové v průběhu několika dní. I v případě úpravy nebo změny projektu se zásahy dělají do existujících plánů, příprava výkresové dokumentace je tedy velmi rychlá.

Pro ty, kteří nemají jasnou představu o tom, jak by jejich dům měl vypadat, je velkou pomocí možnost prohlédnout si různá dispoziční řešení vypracovaná profesionály, případně rovnou navštívit  vzorový dům. Při navrhování domu se tak vyhnou chybám, které by později mohly snižovat komfort při užívání domu. Na základě vizualizací si také mohou ujasnit, zda by jim víc vyhovoval tradiční, nebo moderní dům.

Odpadá i rozhodování o materiálovém řešení jednotlivých konstrukčních částí. Stavební firma standardně použije materiály od smluvních dodavatelů, s kterými má dlouhodobé zkušenosti. V případě zájmu lze ale i materiálové řešení variovat.

Ale pozor Lákavé ceny katalogových domů jsou uváděny bez ceny pozemku. Pokud investor žádný nevlastní, musí si k ceně domu připočítat další významnou položku.

V souvislosti s pozemkem musí projekt rodinného domu zohledňovat mnoho různých faktorů: orientaci vůči světovým stranám, vztah k přístupovým komunikacím, charakter terénu (svah nebo rovina), velikost pozemku apod. Je potřeba také myslet na to, že musí být dodržené vzdálenosti stavby od hranice pozemku, odstup od sousední stavby a mnoho jiných věcí. Obvykle musí být dopracována i dokumentace týkající se požární ochrany - v zásadě jde o prokázání skutečnosti, že odstupové vzdálenosti uvedené v typovém projektu vyhovují konkrétnímu osazení objektu na pozemku.

Je potřeba počítat s tím, že každý zásah do projektu jako i změna materiálů nebo stavebních prvků se odrazí na výsledné ceně domu. Prvotní cenový odhad se tedy může od reálné ceny výrazně lišit. Tu u projektu může značně navýšit i řešení spodní stavby, především pokud se klient rozhodne pro podsklepení. V některých případech je dokonce cena domu v katalogu uváděna bez spodní stavby, a nebo počítá se standardním řešením, které nemusí odpovídat skutečným požadavkům na založení stavby. Mnohdy je tedy lepší, a v některých případech i dodavateli katalogových domů vítané, zajištění spodní stavby ze strany investora. V takovém případě dodavatel nadzemní části stavby obvykle určí tak zvanou stavební připravenost spodní stavby - půdorysné rozměry, rovinnost povrchu, vývody přípojek inženýrských sítí, hromosvodů atd. Stanovené podmínky je pak nutné přesně dodržet.

-les- Foto: http://www.profimedia.cz/