V dnešním dílu naší rubriky Architektura navštívíme typologicky i architektonicky zajímavý objekt, který vyrostl na pražském předměstí, konkrétně v dynamicky se rozvíjející lokalitě Letňan. Nedaleko od obchodní a zábavní zóny na rozhraní Letňan a Makovic, návrh architekt Luděk Rýzner z humpoleckého ateliéru OK, plán budovy Health Clubu Blue Orange. Spojení restaurace, fitness, konferenčního centra, sauny, hotelu a dalších "health" provozů je v české architektonické tvorbě posledního desetiletí netradičním spojením: hlavním cílem komplexu bylo vytvořit příjemné prostředí pro trávení volného času, které nenásilně poskytne relaxaci pro ducha i tělo. Minimalismus a netradiční materiálové prvky pak tuto stavbu předurčují bližší pozornosti. Volně se tak vracíme k tématu Architektura a nové hotely, které jsme představili před několika měsíci také v této rubrice (zde a zde). Střídmá kompozice Autor: archiv Funkční skladba této střízlivé a architektonicky zajímavé stavby Luďka Rýznera zahrnuje jak health club s cardio fitness, posilovnou, spinningem, squashem a relaxačním zázemím, tak restauraci, beauty salon, hotel i konferenční sál. Podle dostupných informací nebyl takto komplexně pojatý provoz "chrámu zdraví a krásy" dosud v Čechách realizován. Tento netradiční stavební typ sdružující prostory určené pro udržování fyzické i duševní kondice, pro společenská setkávání při obchodních konferencích nebo při jídle je inspirován podniky stejného druhu v západní Evropě a v Americe. Smyslem, jemuž je podřízeno nejen materiálové, ale i funkční řešení, je poskytnout hostům zázemí v přátelské atmosféře a oázu klidu nedaleko centra velkoměsta. Lokalita Autor: archiv Stavba a pozemek se nachází v Tupolevově ulici, ležící na rozhraní čtvrtí Letňany a Čakovice, na spojnici mezi Tescem a Globusem. V sousedství se nachází různorodá zástavba rodinných domků, nevyužitý pozemek se zelení a při zadní hranici areál Avie. Budova je umístěna v zadní části rovinného pozemku tak, aby byla vymezena distance od poměrně rušné komunikace. Před objektem se nachází parkoviště, které je od domu odděleno širokým pásem zeleně. Hlavní vstup se nachází v průčelní fasádě a navazuje na prostornou vstupní halu s recepcí. Zásobování objektu probíhá v zadních partiích objektu. Objekt je téměř celý obklopen zelení. Blue Orange je dvoupodlažní stavba: v přízemí se nachází hlavní vstup s recepcí, lobby bar, restaurace s atriem, prostorné šatny pro klienty s komplexním relaxačním zázemím, čtyři squashové kurty, fitness a kardio. Do podlaží jsou situovány kanceláře vedení, konferenční sál, beauty salon s širokou nabídkou kadeřnických a kosmetických služeb, hotel a dvě sportovní studia. Veškeré provozy jsou osvětleny denním světlem. Z jednotlivých prostorů je možný kontakt s venkovním prostředím přes atria, terasy, balkony nebo ploché ozeleněné střechy. Autor: archiv Architektonické prostředky jsou záměrně střídmé, základní kompozice je poskládána s hranolů. Jednotlivé tvary jsou záměrně podpořeny jinými materiály. Celým objektem prochází pohledový beton, dřevo, červená barva, nerez a sklo. Byla zde jednoznačná snaha o kombinaci tradičních materiálů netradičním způsobem. Důraz byl kladen na kombinaci kvalitních "studených" a "teplých" materiálů, a řemeslný detail. Celý objekt je zařízen atypickým nábytkem zhotoveným dle představ investora a doplněn typovým sedacím nábytkem od renomovaných firem (Vitra, Mascani, ad.) Architektura stavby Architektonický výraz dvoupodlažního objektu Blue Orange je záměrně střídmý a základní kompozice je poskládána z hranolů. Veškeré provozy jsou osvětleny přirozeným denním světlem a v duchu "přirozenosti" se nese i zařízení interiérů. Tradiční materiály architekt zkombinoval nekonvenčním způsobem a v celém Autor: archiv objektu se potkáváme s kombinací materiálů, jako jsou nerez, pohledový beton, sklo a dřevo. To je v rastru použito nejen na podlahách z dubové kantovky a exotického dřeva iroko použitého v hlavních halách, ale i na barech a toaletách. Všudypřítomné velké skleněné plochy oken umožňují jednak volný výhled na uklidňující zeleň kolem, pak také plní funkci vstupních prostor pro přirozené osvětlení denním světlem. Sklem jsou oddělena i atria a světlíky osazené zelení. Některé prostory jsou spojeny skleněnými luxfery, které kromě estetických přínosů plní i funkci praktickou jako přirozené oddělení požární únikové cesty. Jak říká Luděk Rýzner, všechny použité materiály jako je dřevo, sklo, nerez i hliník jsou zvoleny proto, že umějí přirozeně stárnout. Nesou vždy otisk doby a stavbu, kde byly použity nehyzdí. Samozřejmě se časem mění jejich vzhled. Mírný klid Autor: archiv V duchu přirozenosti a umírněnosti se nese i barevné ladění interiérů Blue Orange. Převládá bílá barva, přirozené odstíny pohledového betonu a skla, kontinuita domu je spojena dřevěnou podlahou. Výjimku tvoří sytě rudá barva stěn restaurace a oranžový interiér šaten zvyšující tepelnou pohodu těchto prostor. Ostatně červená barva se objevuje také na fasádě: jeden z hranolů skladebné hmoty je také sytě červený. Důraz při realizaci Health Clubu Blue Orange byl také kladený na ekologická hlediska: hlavním požadavkem bylo použití přírodních a recyklovatelných materiálů. Aby nedošlo k zmenšování plochy okolní přírody, byla zastavěná zeleň přenesena na plochou pochozí střechu, kde vznikla zatravněná terasa. Ekologickým přínosem je i provozování kondenzačního nerezového kotle využívajícího odpadové teplo a v neposlední řadě i osvětlení budovy řešené pomocí stmívačů, které zajišťují příjemnou atmosféru, šetří zdroje i spotřebu energie. Zajímavé technologie Velký důraz byl věnován technologickému vybavení objektu. Vytápění celého objektu je pomocí kondenzačního nerezového kotle a boileru od firmy Viessmann. Okenní a fasádní moduly jsou fixní, pouze nezbytně nutná plocha modulů je provedena otvíravá s možností provětrání objektu. Zasklení je provedeno tepelně izolačním sklem plněným kryptonem (k=1,1). Celkové tepelné pohodě objektu napomáhá orientace ke světovým stranám a Autor: archiv dispoziční orientace místností. Jihozápadní prosklená fasáda přináší v zimním období pasivní tepelné zisky. V létě je negativní účinek slunečního záření minimalizován vnitřním zastíněním pomocí hliníkových žaluzií a bohatě dimenzovanou vzduchotechnikou