V dnešním dílu seriálu Architektura se po odmlce několika předchozích dílů vrátíme k tématu soudobého bydlení. Navštívíme dva velké pražské bytové projekty, které byly před nedávnem dokončeny a nyní jsou na trhu. Jde o obytný soubor Zelené údolí, který se nachází v těsné blízkosti Kunratického lesa na Praze 4 a vzdušnou čarou na opačné straně města lokalizovaný projekt Galerie nad Vltavou. S předchozími bytovými projekty, které jsme v této rubrice představili, mají dnešní společné měřítko - jde o soubory o stovkách bytových jednotek. Z hlediska architektonického řešení jde o "masovou" produkci, které samozřejměodpovídá i standard. Chcete-li individuální bydlení s výrazným architektonickým řešením, pravděpodobně si zde byt nekoupíte. Přesto stojí tyto dva projekty za zaznamenání. O dalších bytových souborech, které jsme již představili, píšeme na konci článku. Zelené údolí Obytný soubor Zelené údolí je jedním z nejrozsáhlejších rezidenčních projektů v hlavním městě. Investorem celého komplexu je společnost IPB REAL, a.s.. Na celkové ploše více než 17 hektarů vznikne v jednotlivých fázích 44 řadových rodinných domků, čtyři bytové domy a také bloky bytových domů s celkem 698 byty. Součástí projektu je i administrativně-obchodní centrum, objekty hotelového typu pro potřeby sousedního zdravotnického zařízení, parky a parkově upravené plochy i přírodní nelesní plochy. Výstavba projektu Zelené údolí je rozdělena do deseti etap, rozložených do období 1998 – 2004, čili poslední fáze tohoto rozsáhlého bytového projektu se chýlí ke konci. Les tvoří téměř polovinu hranice pozemku, na kterém obytný soubor vznikl. Na severozápadě sousedí obytná čtvrť s Institutem klinické a experimentální medicíny a na jihozápadě s Vídeňskou ulicí, která je od areálu oddělena protihlukovým valem. Dopravní spojení s centrem je buď autem nebo městským autobusem na stanici metra Kačerov nebo Budějovická. Zastávka autobusu je za protihlukovým valem u Vídeňské ulice. Bydlení nad Vltavou Na svahu nad Okrouhlíkem v minulosti vznikla zahradní osada, která je zčásti přírodní památkou. Díky nádhernému výhledu na celou Prahu byla tato lokalita vybrána pro bytovou výstavbu. Projekt realizoval Metrostav Invest a.s., tedy dceřinná firma Metrostavu a.s, založená za účelem realizace developerských projektů. Citlivým začleněním plánované stavby do současné krajiny - vzrostlého parku lemujícího obytnou skupinu na jižní straně, bylo zdůrazněno potřebné sepjetí člověka s přírodou. Díky vyloučení okolní dopravy, mimo komunikačního připojení areálu, vznikl relativně uzavřený a intimní prostor pro příjemné bydlení. Architektura vilových domů je projektována tak, aby byl z většiny bytů ten nejlepší možný výhled na pražskou kotlinu s dominantami Hradu a staroměstských věží, rámovaný přírodními prvky trojské kotliny, vrchů Petřína a Vítkova. V první linii projektanti akcentovali solitérní objekty. Nejednolitost této přední řady byla zvolena záměrně - vytváří se tak možnost kvalitního výhledu na celé město i z obytných domů řady druhé, jíž tvoří dva objekty tvaru "U". Levé křídlo areálu, které vzniklo spojením dvou samostatných domů do jednoho objektu, uzavírá celý soubor a dotváří samostatnost a intimitu souboru. Princip nejlepšího výhledu byl uplatněn i při návrhu druhé řady. Alej kvetoucích stromů na hlavní ulici uvnitř souboru, výhled na město, centrální vějířovitý prostor orientovaný k jihu, výrazná a členěná soustava prostorů s příjemným měřítkem a zdůrazněný vizuální kontakt s blízkým centrem Prahy - to byla představa bydlení Galerie nad Vltavou. Výstavba probíhala ve čtyřech etapách: v první etapě bylo provedeno 126, v druhé 100 v třetí 111 a ve čtvrté etapě 9 bytových jednotek a celkově 321 garážových stání a 115 venkovních stání. První etapa je největší a sestává se z pěti solitérních domů, její výstavba byla zahájena v březnu 2002. Ostatní etapy představovaly vždy jeden samostatný bytový objekt. Převažující struktura bytů je o velikosti 3+1, dále 2+1 a 4+1. Převážná část bytů bude s balkonem či terasou. Garážová stání jsou v suterénu každého domu. Nosná část domů je z železobetonového skeletu s cihlovými vyzdívkami a zateplovacím pláštěm. O projektu Galerie nad Vltavou Architektonické řešení: Architektonické studio GAMA / Ing. arch. Zbyšek Stýblo Projektant: SURPMO, Inženýrská a projektová společnost a.s. Investor: Metrostav Invest a.s. Etapy výstavby: 1. - 126, 2. 100, 3. 111 a 4. 9 bytových jednotek Celkem garážových stání: 321 a 115 venkovních stání. O projektu Zelené údolí Celková plocha projektu: 17 hektarů Investor: IPB Real Skladba: 44 řadových rodinných domků, 4 bytové domy - celkem 698 bytů -var- Snímky: archiv developerských společností Související články Bytové soubory: PLYNOUCÍ PROSTORY DOMU XY Z REGIONŮ VIII.: BYTOVÉ DOMY V LIBERCI NAMIESTO MLIEKARNÍ OJEDINELÝ BYTOVÝ KOMPLEX SLUNEČNÍ MĚSTO NA ZBRASLAVI NEOFUNKCIONALISTICKÉ BYDLENÍ POD KOZINCEM BYTOVÝ SOUBOR ZVONAŘKA ZE STARÉ SÝPKY BYTY: LOFTOVÉ BYDLENÍ V KARLÍNĚ LUXUSNÍ BYDLENÍ NAD PRAHOU: VILLA PARK STRAHOV DVAKRÁT BYDLENÍ V PRAZE: Z BARRANDOVA NA PROSEK