Výstavba z broušených cihel POROTHERM CB neustále nabírá na popularitě. Předpokladem pro pořízení skutečně dobrého bydlení je však zvládnout speciální technologii zdění na tenkou spáru. Firma Wienerberger, která u nás broušené cihly vyrábí, nabízí zaškolení práce s touto technologií. Pro vysoký zájem nyní připravila i novinku – instruktážní video na DVD, jež „krok za krokem“ seznámí zájemce s finesami tohoto nového postupu zdění. DVD, které společnost Wienerberger připravila pro stavební firmy, dobře poradí i jednotlivým stavebníkům. Podává přehled o šíři sortimentu a představuje doporučenou stavební technologii. Zájemci o výstavbu z broušených cihel se tu seznámí s kompletním postupem práce s broušenými cihlami, jednotlivými možnostmi nanášení malty a dalšími specialitami, jež s sebou zdění na tenkou spáru přináší. Na uvedeném nosiči jsou k vidění i referenční stavby a uvedeny informace o zaškolování stavebních firem. Zdění na tenkou spáru přitom znamená doslova revoluci v oblasti stavebnictví. Uvedený postup oproti zdění z nebroušených bloků snižuje pracnost až o 25 %, zvyšuje úsporu malty pro zdění o 84 %. Kromě toho má tento moderní materiál zásadní vliv na snížení technologické vlhkosti vnesené do stěny při zdění a následné rychlejší vysychání zdiva. Při uvedené technologii také nehrozí vznik dílčích tepelných mostů, které představují ložné spáry mezi jednotlivými vrstvami cihel z obyčejné malty. Zdivo z broušených cihel je cca o 5 % ekonomicky výhodnější než zdivo z cihel P+D. Důvodem této skutečnosti je menší pracnost a nižší spotřeba malty. Broušené cihly POROTHERM CB lze využít pro všechny typy zděných staveb. Díky jejich přesné úpravě zbroušením na výšku 249 mm je s nimi možné zdít při ložné spáře pouhý 1 mm. Šíře nabídky těchto bloků - POROTHERM 44 CB, POROTHERM 40 CB, POROTHERM 30 CB, POROTHERM 24 CB a POROTHERM 11,5 CB umožňuje realizaci kompletní hrubé stavby. DVD si mohou zájemci vyžádat na centrále společnosti Wienerberger na zákaznické lince 844 111 123, prostřednictvím e-mailu: info@wienerberger.cz, případně shlédnout na internetových stránkách www.porotherm.cz.