Název je možná poněkud zavádějící, poněvadž DVD obsahuje čtyři samostatné bloky, z nichž jen jeden je věnován přímo Svazu. Jde o tyto bloky:

1. Něco o České republice (několik základních údajů o naší zemi a jejím hospodářství)2. Stavebnictví v ČR (stavebnictví jako obor)3. Co se staví v ČR (stručný přehled různých typů staveb)4. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (činnost, cíle, záměry).

Celý program trvá asi 17 minut. Po otevření se ale objeví titulní strana, na které jsou čtyři ikony, znázorňující uvedené bloky. Po kliknutí na určitou ikonu se přehraje jen příslušný blok. Je to výhodné, poněvadž podle typu posluchačů se mohou vybrat jen některé bloky.DVD lze využít pro nejrůznější návštěvy a prezentaci českého stavebnictví.POZOR - DVD je k dispozici i v anglické verzi, takže bude využitelné i při zahraničních návštěvách u nás či naopak při návštěvách našich zástupců v cizině.Obě verze jsou určeny pro běžné přehrávače a jsou pro členy SPS k dispozici na sekretariátu svazu.Zdroj: SPS