Konečně jsme ve svém. Naše vysněné bydlení je hotové. Otevíráme dveře do svého právě zařízeného rodinného domu a chceme si začít užívat všeho toho naplánovaného a pracně realizovaného pohodlí. Všechno začíná. To příjemné – bydlení v novém, užívání si zahrady, soukromí, prostoru... Ale i to méně příjemné – jako například splácení hypotéky. A nakonec to úplně nejhorší – občasné, ale bohužel třeba i velmi časté objevování a nalézání chyb, nedodělků a závad na dostavěném domě. A na tom, jestli převažuje to první (příjemné bydlení), nebo to třetí (závady), závisí naše nálada a rozpoložení. To prostřední (hypotéka), to je dáno a prostě tu je a bude nás doprovázet pěkných pár let.

Začínáme splácet a postupně se do tohoto koloběhu pravidelných splátek dokonale vpravujeme. Ale co dělat, když něco začne jít s našimi financemi špatně? Když nám firma přestane vydělávat, nebo se rozloučíme se zaměstnavatelem, případně přijde delší nemoc?

Když už tušíme, že by mohl nastat nějaký problém, spojíme se raději se svou bankou v předstihu! Nikoliv až potom, kdy mine den, kdy jsme měli splátku uhradit. A kontakt se svým hypotečním bankéřem nenecháme rozhodně na ještě později, kdy nás už banka písemně na tento fakt upozorňuje. Důležité je včas oznámit situaci a domluvit se!

Banka v případě finančních problémů nabídne řešení – třeba odklad splátek a jejich navýšení v dalším období po dobu dvou let, nebo prodloužení celkové doby splácení, pokud to je možné. Jsou i jiné varianty, přičemž individuální přístup ke klientům je většinou pravidlem.

Banky v různé výši zpoplatňují upomínky, kterými nás upozorňují na pozdní úhradu, a podle naší platební morálky nás také přeřazují do různých skupin. A podle toho, jak si stojíme, nám například v průběhu splácení nabídnou další menší úvěr, nebo naopak při naší žádosti o něj jej zamítnou.

Jde-li tedy o hypotéku, pak se vyplatí být spolehlivý a nenechávat nic na poslední chvíli...

-ag-Foto: Archiv In