Na správném fungování pantů se podepisuje ve značné míře kvalitní korpus nábytku a dvířka. Oba dílce by neměly mít menší tloušťku než 18 mm, aby byly dostatečné pevné a panty v nich dobře držely. Samozřejmě alfou a omegou je samotná kvalita používaného závěsu. Ve starších nábytkových sestavách jsme se mohli setkat s poměrně málo odolnými a často chybně fungujícími tzv. pianovými panty nebo panty s plastovou miskou, které měly tendenci se vylamovat. To už je naštěstí minulost. Pokud jste ale majiteli takového kusu nábytku, je vhodné panty při problémech vyměnit celé. Stačí je vyšroubovat z korpusu i dvířek a nahradit novými.

Z čeho se skládá pant?

Každý závěs se skládá ze dvou částí – misky v průměru cca 35 mm, která je usazena do vyvrtaného otvoru ve dvířkách, a ramínka s křížovým kotvícím protikusem, jež se montuje do korpusu. K upevnění pantu se používají vruty nebo šroubky, které se šroubují do plastové hmoždinky. Upevnění pantu holým šroubkem není ideální – má tendenci se povolovat, a při jeho upevňování se často stává, že se šroub tzv. strhne – protáčí se ve vyvrtaném otvoru. Což je samozřejmě špatně. Na životnosti dvířek i pantů se významnou měrou podílí speciální plastové podložky, které jsou součástí balení moderních typů pantů. Podložky se vkládají mezi korpus a ramínko v místech, kde dochází ke kotvení pantu ke korpusu.

Takhle vypadají špatně seřízené panty

Zejména u nábytkových dvířek, která používáme s vysokou frekvencí nebo je nadměrně zatěžujeme – typickým příkladem je počínání malých dětí, které se na dvířka rády věší, může časem dojít k povolení pantů. Na dvířkách se to nejčastěji projevuje tzv. padáním dvířek (dvířka nejsou vyvážena horizontálně), svěšením dvířek (dvířka nejsou vyrovnána vertikálně) nebo nedoléháním dvířek (většinou spodní strana dvířek nedoléhá ke korpusu). Seřízení přitom není těžké. Každý šroubek na závěsu totiž slouží k vyrovnání jiného směru dvířek:

A - šroubek nejblíže k misce vyrovnává dvířka ve vertikálním svislém směru.

B - horní a spodní šroubek na křížovém protikusu dvířka vyrovnávají ve směru horizontálním (podélném).

C - Nejvzdálenějším šroubkem na ramínku ovlivňujeme lícování dvířek, tedy řešíme jím problém, když dvířka tzv. odstávají od korpusu.

„Nahradit staré panty novými není těžké. Při jejich demontáži doporučuji postupovat opatrně, abychom korpus nebo dvířka nepoškodili. Pokud nové rozměry pantů těm starým neodpovídají, lze otvory zvětšit, nebo zmenšit za pomoci dvousložkového tmelu, který vytvrdne a již po deseti minutách je brousitelný. Do něj lze pak vrtat otvory nové,“ vysvětluje Martin Dusík, vedoucí obchodního oddělení Trachea, a. s., největšího českého výrobce nábytkových dvířek.

Padající dvířka

Co se stalo? Že něco není v pořádku, poznáte okamžitě – u dvoukřídlých dvířek je vizuálně spára v horní části dvířek užší, což způsobuje vzájemné drhnutí křídel, a problémy s jejich otevíráním či zavíráním. Pokud tento problém neřešíme, může dojít až k extrémní fázi, kdy dvoukřídlá dvířka nejde zavřít vůbec – jedny dvířka překrývají druhá.

Částečné svěšení dvířek směrem dolů je způsobené špatně seřízeným pantem – v tomto případě horním, na který ukazuje i spára, zúžená právě ve vrchní části dvířek. Řešení je jednoduché. Postačí nám k němu křížový šroubovák. Problém padajících dvířek ovlivňuje na pantu první vrut na ramínku (ten nejbližší k misce). Jeho dotažením nebo povolením lze dvířka vrátit do vodorovné polohy.

„Někdo dokáže panty přitáhnout a vyměřit velikost spáry pouhým okem. Pro ostatní je dobrou pomůckou pravítko, které má sílu cca 2 mm, což je přesně rozměr, který by spára měla na šířku mít. Vložte tedy pravítko do spáry mezi dvířka, a pokud v ní bez problému po celé délce projde, máte dvířka vyladěná správně,“ říká Martin Dusík.

Svěšená dvířka

Dalším případem jsou dvířka kompletně pokleslá v celé jejich šířce. Středová spára mnohdy zůstává v pořádku, ale horní a dolní okraj dvířek nebude lícovat. Objeví se nevzhledný a dobře viditelný zub na horním i spodním okraji.

Jak to opravit? Opět vezmeme do ruky křížový šroubovák. Tentokrát budeme pracovat s horním a dolním šroubkem (ovlivňují horizontální vyladění dvířek), které jsou součástí tzv. plotničky. A to jak u vrchního, tak spodního pantu. Jejich seřízením dojde k odstranění schodku. Nakonec výsledek vizuálně zkontrolujeme.

Nedoléhající dvířka

Z čelní strany to možná není až tak patrné – při pohledu z boku je problém nad slunce jasný – jde o nedoléhající dvířka, která ve spodní části odstávají a netvoří s druhým křídlem jednu rovinu. Nedoléhající dvířka působí dojmem, jako bychom měli ve skříňce překážku – špatně poskládané hrnce, které brání dvířkům dolehnout k rámu.

Ke slovu tu přichází poslední, prozatím ani jednou neseřizovaný, šroubek – umístěný nejdále na ramínku. Protože se problém vyskytuje u spodní strany dvířek – budeme nastavovat šroubek na spodním pantu. Jeho přitažením opět vrátíme dvířka do správné polohy.