Autor: archiv Místo zahrady jen dvorek: častý případ u novostaveb to asi nebude, zato u starších, zejména venkovských domů, nebo naopak ve starší husté městské zástavbě se s tímto případem setkáme poměrně často.

Sklíčenost a nedostatek prostoru - typické

Čím je takový dvorek typický? Především nedostatkem prostoru, určitou sklíčeností vyvolanou často různorodou okolní zástavbou (ve městě vysoké činžáky, na venkově sousední stodoly či domy), tomu odpovídajícími světelnými podmínkami a všudypřítomnou ozvěnou. Velmi často bývá také z velké části zadlážděn, chybí mu vhodné odvodnění a bývají zde soustředěny také sběrné nádoby na odpadky. Co s tím?

Pomohou rostliny Abychom do již tak velmi hutně působícího prostoru nevnášeli další předměty omezující prostor, budeme se snažit vyhnout jakýmkoli pergolám, stavbám a monumentálním plastikám, které by zde ani neměly své náležité opodstatnění. Naším cílem bude prostor co nejvíce otevřít a maximálně potlačit jeho tvrdý Autor: archiv vzhled. Jak jinak než pomocí rostlin. Pokud je dvorek již zadlážděn a dlažba je technicky vyhovující, pokusíme se ji v některých místech vyjmout a odstranit štěrkové lože. Vzniklé místo pak osázíme vhodnými rostlinami, o nichž ještě bude řeč.

Vhodnými místy pro osázení jsou především vnější okraje dvorku při stěnách budov. Ty je možné nechat porůst popínavými rostlinami. Vhodný je břečťan nebo přísavník. Tyto popínavky jsou ideální z toho důvodu, že nevyžadují oporu a dobře rostou i na stinných místech. Na uzavřených dvorcích se bude dařit stínomilným trvalkám a stálezeleným listnatým dřevinám. Tam, kde je slunce dostatek, můžeme zvolit i další druhy rostlin podle vlastního vkusu.

Autor: archiv Místo pro posezení budeme muset pravděpodobně zredukovat na minimum. Postačí zde lavička nebo dvě židle s menším stolkem. Jako doplněk lze zvolit nádobové rostliny, případně výsadbu do zvýšených záhonů.

Dobré je kombinovat Velmi zajímavých efektů lze docílit kombinací různých druhů dlažby nebo jiných povrchů. Dobře se uplatní zejména drobný kačírek. Je světlejší a barevnější než běžná dlažba, takže prostor dvorku opticky zvětší, navíc dobře propouští dešťovou vodu. Jeho nevýhodou je zvukový efekt, který vydává při chůzi. Je-li tedy dvorek frekventovanější, zejména ústí-li do něj okna z bytů, raději zvolíme pevnou dlažbu. Ta může být z nejrůznějších materiálů - od Autor: archiv přírodního kamene až po betonovou dlažbu. V tom případě je však třeba předem myslet na dobré odvodnění, nejlépe pomocí speciálních odvodňovacích systémů. Fungují prakticky jako kanalizační síť, která odvádí nežádoucí dešťovou vodu z povrchu do kanalizace nebo jímky.

To, co je zpočátku nevýhodou, se může stát i vítaným efektem. V případě uzavřeného dvorku je to ona zmiňovaná všudypřítomná ozvěna zesilující jakýkoli zvukový podnět. Toho lze velmi dobře využít pro integraci prvku „živé vody“: vodotrysku, fontány, kaskády apod. Kromě vítaného prvku vodní hladiny tak lze vnímat vodu i sluchovým smyslem, což lze ocenit zejména v městské zástavbě, kde může snadno přehlušit i vzdálenější hluk velkoměsta.

-Dům a zahrada 11/2007- Foto: http://www.profimedia.cz/