Společnost Fosroc s.r.o. nabízí ve svých produktech dvousložkovou cementovou akrylátem modifikovanou sanační maltu, pro tloušťku vrstvy do 5 mm - Renderoc ST 05. Tato malta je určena pro aplikace v tenké vrstvě pro vytvoření konečné povrchové vrstvy po opravách nebo pro vyplnění kaveren v betonovém povrchu. Může být rovněž použita jako finální povrchová vrstva pod aplikaci ochranného nátěru. Je vhodná i jako vrchní vrstva na balkony, terasy, rampy atd., u nichž je požadavek na pevnou, vodě odolnou vrstvu s účinnými bariérovými vlastnostmi proti chloridům obsažený ve vodě, oxidu uhličitému, atd. Malta Renderoc ST 05 se dále používá jako ochranný nátěr na výztuž ve spojení s dalšími maltami řady Permapatch a Renderoc. Je možné ji aplikovat stříkáním v tenkých vrstvách. Pokud je třeba dosáhnout tekutější konzistence, je možno přidat plastifikátor. Více o Renderoc ST 05 Renderoc ST 05 je hotová suchá směs, do které je přidáván kapalný Nitobond ST. Směsný poměr je dán požadovanou konzistencí a typem použití. Materiál je na bázi cementů, tříděného kameniva a přísad. Je dodáván ve světle šedé nebo v bílé verzi s maximální velkostí částic: Renderoc ST 05 Std.: dmax = 0,5 mm Renderoc ST 05 Fine: dmax = 0,2 mm Tekutá složka Nitobond ST obsahuje modifikovaný akrylový polymer a dává výrobku Renderoc ST 05 příjemnou krémovitou konzistenci s extrémně dobrými ochrannými vlastnostmi. Výrobek má výtečnou tepelnou kompatibilitu s betonem a je také plně kompatibilní s ostatními maltami řady Renderoc a Permapatch a s nátěry řady Dekguard. Vystavení dešti během aplikace a úplným ztuhnutím vrstvy může mít za následek průnik vody a výrazné zhoršení užitných vlastností ztvrdlého výrobku. Vystavení působení mlhy nebo vysoké vlhkosti před dostatečným ztvrdnutím materiálu může mít za následek změny barevnosti povrchu. Tyto barevné změny se v průběhu času stávají méně zřetelnými. Výhody výrobku Mezi výhody Renderoc ST 05 patří: snadná aplikace, široký rozsah použití, roztírací a výplňová vrstva, výplň kaveren, aplikace v tenké vrstvě na balkonech, rampách atd., zlepšení přilnavosti, protikorozní ochrana, stříkání v tenkých vrstvách, extrémně dobrá přilnavost k betonu, ochrana proti korozi a karbonataci, nízká propustnost umožňující maximální ochranu proti oxidu uhličitému a ve vodě rozpustným chloridům, možnost přidání plastifikátoru, nevyžaduje podkladový nátěr ani ošetřování v běžných podmínkách během zasychání. -fosroc.cz-