Dvůr je uzavřené prostranství, které je obklopeno budovami. U historických budov a paláců bývá označován pojmem nádvoří. Dvůr je typický zejména u hospodářských objektů typu (např. továrna či jiná výrobna, zemědělský areál apod.).