Vzdělávání Autor: Reklama Autor: Reklama

Dnem 1. března 2011 odstartoval v Národním stavebním centru dvouletý grantový vzdělávací projekt s názvem Edukace udržitelného rozvoje. Tento vzdělávací projekt je realizován v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacích programů pro další vzdělávání odborných stavebních pracovníků z řad projektantů, architektů a pracovníků realizačních nebo dodavatelských firem Jihomoravského kraje v oblasti udržitelné výstavby tak, aby si účastníci semináře zvýšili svoji kvalifikaci, a vylepšili si tak svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Výstupem projektu bude nově vzniklý systém vzdělávacích programů pro navrhování, realizaci, provoz a likvidaci budov, které splňují požadavky velmi nízkého energetického standardu.

Prostředky transferu informací budou odborná školení a přednášky. K tomuto programu budou vytvořena studijní skripta pro jednotlivé cílové skupiny a jiné studijní materiály, jako sborníky prezentací a přednášek, systém internetového zpravodajství o nových výrobcích a technologiích v oblasti udržitelné výstavby a další tištěný materiál. Součástí programu je realizace edukativní expozice 3D modelů technologických částí domů, sloužící k názorné výuce cílových skupin. Vzdělávací programy budou doplněny odbornými exkurzemi na vybrané stavby v České republice i v zahraničí.

Nová legislativní opatření a zvýšená poptávka po realizacích domů s velmi nízkou spotřebou tepla na vytápění vyžaduje dostatek odborníků pro jejich výstavbu, kteří v aktuální situaci na trhu chybí. Vytvořením těchto vzdělávacích programů můžeme dosáhnout změny nejen pro výstavbu rodinných domů, ale také pro velké veřejné budovy, jejichž návrh dle nové platné legislativy bude vyžadovat certifikace minimálně v nízkoenergetických standardech. Kromě uceleného systému vzdělávání v tomto oboru chceme nabídnout informační systém zahrnující koordinaci nabídky a potřeb kvalifikace odborníků v oboru.

Autor: archiv