Ve dnech 5. – 7. listopadu 2002 se v Kongresovém centru Praha uskuteční 8. mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie Efektivně 2002, s podtitulem „Příležitost pro návratné investice“. Zájemci o prezentaci projektů a výrobků v oblasti efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojů mají možnost přihlásit témata svých přednášek, nebo navázat spolupráci při organizaci výstavy. Mediálním partnerem této konference a výstavy je i internetový portál tvujdum.cz Hlavní tématické okruhy konference a doprovodné výstavy jsou: Nízkoenergetické domy, energeticky úsporné osvětlování, využití biomasy pro vytápění, liberalizace trhu s elektřinou a elektřina z obnovitelných zdrojů, energetické audity, příprava a financování projektů, Energy Performance Contracting a Energy Contracting. Náplní konference budou informace a diskuse o současném stavu a vývoji v oblasti výroby a spotřeby energie v ČR, EU i ve světě, přednášky a panelové prezentace, Doprovodná výstava pro veřejnost bude obsahovat energeticky úsporné výrobky pro domácnost, tepelně izolační výrobky pro budovy, nezávislé poradenství pro spotřebitele, prodej literatury na téma úspor energie a podobně. Vstup pro veřejnost je zdarma. Konference a výstava EEBW: Energie efektivně je tradičním místem pro setkávání a výměnu zkušeností odborníků různých profesí – technických a energetických profesionálů, manažerů a politiků na komunální i státní úrovni, podnikatelů a vrcholového vedení z průmyslové sféry a energetiky a širokou odbornou i laickou veřejnost. Je to příležitost pro výměnu názorů nad konkrétními aktuálními problémy i pro nová obchodní setkání, příležitost pro neformální diskusi podnikatelů s představiteli státní správy, ale také možnost získání zahraničních zkušeností a navázání nových osobních kontaktů s domácími i zahraničními odborníky z oboru. Odborná garance a spolupráce: Hospodářská komora ČR, Společnost pro techniku prostředí, Český svaz stavebních inženýrů, Ministerstvo životního prostředí, Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení Chcete se o konferenci a výstavě dozvědět více? Kontaktujte SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Slezská 7, 120 56 Praha 2, e-mail: eebw@svn.cz, nebo navštivte samostatnou internetovou stránku www.eebw.cz. -JK-