Výstavnická společnost Omnis Olomouc, a.s. letos již po čtvrté připravuje zajímavou akci zaměřenou na využití obnovitelných zdrojů energie s názvem EKOENERGIE. Bude probíhat jako součást již XXVI. stavebního a technického veletrhu STAVOTECH ve dnech 6. – 8. listopadu 2003 v pavilonu A olomouckého výstaviště Flora. Stavotech je již zavedeným veletrhem s tradicí, vysokou úrovní a návštěvností. Svým zaměřením a tradicí poskytuje i nadregionálně koncipované akci Ekoenergie vhodné zázemí. Ekoenergie zahrnuje dvě části - výstavní a přednáškovou. Ty se vzájemně prolínají a doplňují. Pro vystavovatele z oblasti obnovitelných zdrojů energie jsou připraveny zvýhodněné finanční podmínky, které jsou postaveny tak, aby možnost prezentace mohlo využít co nejvíce firem zabývajících se touto problematikou. Základ přednáškové části Ekoenergie bude v letošním roce tvořit 2. česko-rakouská solární konference SLUNCE 2003. Poprvé se tato konference uskutečnila loni v Brně a vznikla v rámci česko-rakouského projektu Solární síť. Jejími pořadateli jsou CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí a VERONICA - Český svaz ochránců přírody. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Konference je určená odborné i laické veřejnosti a tentokrát se orientuje na sluneční ohřev v bytových domech. Kromě toho se účastníci dozví o aktuálním vývoji ve využívání sluneční energie v Evropě a v České republice, jaké existují podpory a co nového v tomto směru lze očekávat. Zájemci zde naleznou informace, jak je možné ve žhavém létě pomocí Slunce chladit a také doporučení na optimální využití nejpoužívanějších typů kolektorů podle praktických zkoušek vídeňské zkušebny. Cílem tohoto projektu je oslovit odbornou veřejnost, projektanty, architekty, realizační firmy i výrobce, ale také zájemce z řad široké veřejnosti, kteří tady najdou zajímavé přednášky, ale i exponáty v rámci výstavní části. Aktivity v oblasti využití obnovitelných energií mají v mnohých vyspělých ekonomikách opravdu zelenou a projekt EKOENERGIE je impulsem k tomu, aby tomu tak bylo i u nás.


Milada Podpěrová, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel/fax: 222 781 471, email: milada.podperova@ecn.cz Ing. Eva Járová, OMNIS Olomouc, Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc 2, tel: 587 433 323, 608 968 159, email: jarova@omnis.cz