Automatický kotel HERCULES DUO je v nabídce firmy VIADRUS již více než 5 let a stal se spolu s kotlem VULCANUS jedním z nejprodávanějších automatických kotlů na českém trhu. Od uvedení na trh se oba typy dále zdokonalovaly. Původní kombinované kotle pro ruční a automatický provoz s 2. emisní třídou VIADRUS zásadně inovoval, a v roce 2013 se tak HERCULES DUO stal plně automatickým kotlem splňujícím 3. emisní třídu. Vývoj dále pokračoval ve snaze dosáhnout ještě vyšší účinnosti spalování a nižších emisí. V letošním roce tak díky zlepšení spalovacího procesu VIADRUS nabízí kotle HERCULES DUO a VULCANUS již ve 4. emisní třídě.

kotel Autor: Viadrus Autor: Viadrus

Základ kotlů HERCULES DUO a VULCANUS tvoří litinové těleso nejpopulárnějšího kotle s ručním přikládáním s obchodním názvem HERCULES U26. Toto těleso je doplněno o vodou chlazený dvouplášťový podstavec z oceli, který díky své jedinečné konstrukci zvyšuje účinnost kotle. Litinový retortový hořák vlastní výroby umožňuje spalování jak hnědého nebo černého uhlí, tak i dřevěných pelet bez náročných zásahů do konstrukce hořáku.

Další výhodou automatických kotlů je uživatelský komfort, který se blíží pohodlí obsluhy plynových nebo elektrických kotlů. Velikost zásobníků umožňuje doplňování paliva jednou za dva až tři dny. S tím je spojena velikost popelníku, který je svým objemem dimenzován na dvoudenní provoz kotle.

Kotle se vyrábí ve čtyřech velikostech. Od nejmenšího 4článkového s nastavitelným výkonem od 6 do 21 kW a účinností až 84,2 % pro černé uhlí, 83,1 % pro hnědé uhlí a 87,3 % pro dřevěné pelety, po 7článkový s nastavitelným výkonem od 10,5 do 35 kW a účinností až 87 % pro černé uhlí, 89 % pro hnědé uhlí a 87,5 % pro pelety.

VIADRUS nabízí 15 let záruku na litinový výměník a standardních 24 měsíců na zbývající části kotle.