Ekologie je biologická věda o vztazích živých organismů k prostředí, zabývající se studiem vzájemných vztahů mezi organismy a jejich prostředím( synekologie), závislosti druhu na jeho životním prostředí(autekologie), ochranou životního a přírodního prostředí.