Nemusí však jít přímo o nízkoenergetické stavby, v řadě starších domu, kde došlo k výměně oken a zateplení, se značně zhoršila kvalita vnitřního prostředí. Vyšší koncentrace relativní vlhkosti, CO2 a dalších škodlivin jsou způsobeny nedostatečným větráním. Při „řádném“ vyvětrání ovšem přicházíme o značnou část tepla, které jsme zateplením a novými okny uspořili. Uvádí se, že tepelné ztráty větráním tvoří polovinu i více z celkových tepelných ztrát domu. Řešením je instalace rekuperační jednotky neboli systému řízeného nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Rekuperace, nucené větrání Autor: archiv Zpětné získávání tepla je proces, při kterém se ze vzduchu, který se odvádí z budovy, odebírá teplo a toto teplo se předává vzduchu, který se do objektu přivádí a nahrazuje odváděný vzduch. Prakticky to vypadá tak, že venkovní vzduch je přes filtr nasáván do centrální vzduchotechnické jednotky, kde je v rekuperačním výměníku předehříván teplem odebíraným ze vzduchu odpadního. Odpadní vzduch je přiváděn z kuchyně, koupelen a toalet. Čistý předehřátý vzduch se vzduchovody integrovanými do podlah a stropů rozvádí do obytných místností. Součástí systému může být takzvaný zemní kolektor, trubka uložená v hloubce přibližně dva metry, která slouží k předhřívání v zimě a chlazení přiváděného vzduchu v létě.

Účinnost rekuperace, tedy jaké množství odpadního tepla je zpětně využito, se u běžně dostupných zařízení pohybuje od 30 do 90 %, účinnost je však závislá na objemu průtoku vzduchu. Rekuperační jednotka pro rodinný dům by měla dosahovat účinnosti alespoň kolem 75 %. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech. V letních měsících je přiváděný teplý vzduch ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem, dochází tedy k „rekuperaci chladu“.

Pryč s vlhkostí a škodlivinami

Rekuperace, nucené větrání Autor: archiv Dobrá větrací jednotka obsahuje přívodní a odvodní ventilátor, filtry vzduchu, rekuperátor, ohřívač (chladič) vzduchu a automatickou regulaci. Při výběru rekuperační jednotky se posuzují následující parametry: velikost domu, počet obyvatel, místní podmínky, úroveň účinnosti a energetická náročnost, hlučnost, nároky na komfort ovládání. Rekuperační jednotka by uživateli měla umožnit nastavit teplotu, vlhkost a množství přiváděného/odváděného vzduchu. Při nákupu se zeptejte, zda deklarovaná účinnost představuje účinnost při maximálním větracím výkonu, nebo jen teoretickou účinnost, které jednotka dosahuje při nejmenším větracím množství. Investice do rekuperačního zařízení se vrátí v podobě ušetřené energie za vytápění, ale je to také penězi těžko vyčíslitelná investice do zdravého vnitřního prostředí.

Řada lidí si představuje dům s rekuperací jako nepřirozené prostředí, kde se nesmí otevřít okna a „vyvětrat“. Pro život v pasivních domech samozřejmě platí určitá pravidla a ti, kdo se rozhodnou pro jeho stavbu, jsou obvykle poučeni a připraveni. Mnoho lidí si ovšem neuvědomuje, že žijí v prostředí, kde jsou leckdy vyšší koncentrace škodlivých látek než venku, a to vlivem nedostatečného větrání. Zkušenosti lidí žijících v domě vybaveném řízeným větráním s rekuperací jsou obvykle velmi pozitivní. Minimální tepelné výkyvy, ustálená hladina relativní vzdušné vlhkosti bez rizika plísní i příjemný pocit čerstvého vzduchu bez průvanu, to jsou nezpochybnitelné výhody. Díky přídavným filtrům můžeme také značně omezit přístup prachu a alergenů do interiéru. A v létě řízené větrání zajistí čerstvý vzduch bez nepříjemného hmyzu.

Co je nového

Rekuperace, nucené větrání Autor: archiv Vývoj směřuje k integrování všech funkcí zajišťujících kvalitu vnitřního prostředí v domě – vytápění, větrání a chlazení. Běžné jsou již klimatizační jednotky s funkcí přitápění na principu tepelného čerpadla, objevují se také tepelná čerpadla typu vzduch/vzduch, jejichž primární funkcí je topení, ale zároveň fungují jako plnohodnotná klimatizace.

Parametry nízkoenergetických a pasivních domů se v blízké budoucnosti stanou pro nově stavěné budovy standardem. Jak již bylo řečeno, princip těchto staveb vyžaduje řízené větrání. Při velmi nízké spotřebě energie pro vytápění systém pro větrání nabývá na důležitosti. Novinkou je zařízení, pracující na principu tepelného čerpadla, které nejen topí, ohřívá vodu, ale také větrá a chladí.

-Monika Smekalová, Dům a zahrada 8/2010-Foto: www.neosolar.czwww.finisostrava.cz, www.centrum-usporneho-vetrani.cz, www.atrea.cz

Tip na další zajímavé čtení z časopisu Dům a zahrada 9/2010 Časopisy Autor: archiv
  • Hlavní téma: Fasáda
  • Finance: Hypotéka na stavbu domu krok za krokem 
  • Vytápění: Srovnání jednotlivých paliv a typů vytápění - Čím topit? Jak ušetřit? 
  • Napravujeme chyby u technických prostor 

Objednejte si předplatné časopisu Dům a zahrada a získejte řadu výhod.