Siemens představil zajímavou novinku v oblasti elektrické požární signalizace - ASAtechnology. Jde o kompletní řadu adresovatelných hlásičů pro náročné aplikace s mimořádně vysokou spolehlivostí detekce. Základní vlastnosti:

* hlásiče jsou lze vybavit dvěma volitelnými detekčními algoritmy připravenými pro daný typ hlásiče výrobcem * ASAtechnology (Advanced Signal Analysis) zajišťuje dynamické ovlivňování nastavených parametrů v reálném čase * možnost připojení až 126 prvků na zokruhovanou linku * každý prvek S-LINE je vybaven oddělovačem linky

Aplikace hlásičů

* průmyslové objekty s častým výskytem rušivých vlivů zbůsobených provozem * důležité objekty s nutností zachování nepřetržitého provozu * obtížně evakuovatelné objekty (nemocnice, domy pro seniory, apod.) * objekty s vysokou koncentrací cenného majetku * vojenské objekty

Výhody

* mimořádně vysoká spolehlivost detekce i v náročném prostředí * redundantní, vysoce kvalitní systém senzorů * odolnost proti prachu, hmyzu, vlhkosti, extrémním teplotám, elektromagnetickému rušení, korozivním párám, vibracím, úderům a syntetickým aerosolům * možnost volného výběru dvou detekčních algoritmů dle konkrétní aplikace a typu hlásiče * automatické přepínání algoritmů (detekčních vlastností) při změně režimu provozu systému - S obsluhou x Bez obsluhy * některé typy hlásičů S-LINE jsou kompatibilní s kolektivními linkami ústředen předchozích generací * připojení akustické signalizace poplachu přímo do hlásičové linky * možnost kombinace s hlásiči nižší řady Sinteso C-LINE na jedné lince * použity pouze ekologicky šetrné materiály

Zdroj: Siemens