V roce 2000 bylo v novostavbě RD realizováno elektrické podlahové vytápění systémem ECOFLOOR. Investor se rozhodl pro elektrické podlahové vytápění na základě předběžného propočtu spotřeby elektrické energie v domácnosti a celkově nízkým pořizovacím nákladům na topný systém. Po první topné sezóně se tyto předpoklady zcela potvrdily a dokonce předčily očekávání. Celkové energetické náklady provozu objektu (vytápění a ostatní spotřeba elektřiny) jsou nižší než celkové náklady při původně uvažovaném vytápění zemním plynem.

Vytápěná plocha284 m2
Tepelná ztráta objektu19972 W
Příkon el. topení23890 W
Příkon ostatních spotřebičů – světel, bojleru atd.cca 16 kW
Příkon top. těles el. motorů pro bazén900 W
Sazba elektřinyD45
Hodnota hlavního jističe3x32 A

Významně se zde projevila výhodnost použité elektrické sazby D45, která je určena pro objekty s elektrickým přímotopným vytápěním. Sazba D45 sestává ze dvou tarifů a ze stálého měsíčního platu za velikost hlavního jističe: - vysoký tarif VT (3,60 Kč/kWh v r. 2001) je v provozu 4 hodiny denně, přičemž tyto 4 hodiny jsou ve dni rozloženy tak, že maximální souvislá délka vysokého tarifu nesmí být větší než 1 hodina. - nízký tarif NT (1 Kč/kWh v r. 2001) je k dispozici 20 hodin v průběhu dne, přičemž může být rozdělen do maximálně sedmi časových úseků. Nízký tarif je k dispozici nejen pro vytápění, ale i pro ostatní spotřebu jako je vaření, praní, svícení, ohřev TUV atd. Tento fakt zcela zásadně ovlivňuje celkové náklady na energie v objektu, protože např. v objektech vybavenými např. plynovým vytápěním je elektřina pro svícení, praní atd. cca 3,5 x dražší. Rodinný dům v Rokycanech je typickým představitelem rodinného domu s vybaveným podkrovím. Celková obytná plocha je cca 241 m2. Plocha technického zázemí činí 43 m2. Celková tepelná ztráta objektu je 20 kW. V celém objektu je instalováno elektrické podlahové vytápění ECOFLOOR doplněné konvektory ECOFLEX, které topí ve dnech s velmi nízkými teplotami, kdy by instalovaný výkon v podlaze nepostačoval. Celkový instalovaný výkon vytápění je 23,9 kW. TÚV je ohřívána el. bojlerem. Vytápění je řízeno centrálním regulačním systémem UNIVE. Elektroinstalace je vybavena hlídačem proudového rozsahu hlavního jističe HJ306. Tento přístroj měří proud ve všech třech fázích a má k dispozici tři nezávislé regulační kanály (pro každou fázi jeden). Jedním kanálem lze ovládat jednu až dvě skupiny spotřebičů. Při překročení nastavené hodnoty proudu v první fázi, dojde k odpojení první skupiny spotřebičů v prvním regulačním kanálu. Dojde-li znovu k překročení této hodnoty, je po 3 sekundách odpojena další skupina ve stejném regulačním kanálu. K opětovnému připojení skupiny spotřebičů dojde po poklesu proudu pod nastavenou mez. U druhé a třetí fáze je funkce stejná. Zapojením tohoto přístroje do elektroinstalace (na DIN lištu do rozvaděče), lze významně snížit potřebnou hodnotu hlavního jističe, od které se odvíjí stálé měsíční platy za elektrickou energii. Tyto náklady tvoří významnou část celkových plateb za elektřinu. Zároveň dochází ke zrovnoměrnění odběru elektrické energie v průběhu dne. V případě tohoto rodinného domu se dosáhlo zapojením HJ306 snížení hodnoty hlavního jističe pouze na 3x32 A. Vytápění je řízeno centrálním regulačním systémem UNIVE s dvoustupňovým odlehčovačem zátěže HJ-306, který umožňuje použít hlavní jistič 32 A, čímž se sníží stálé měsíční platby za elektrickou energii. Domácnost je nadstandardně vybavená elektrickými spotřebiči (myčka, sušička aj.), na zahradě je vířivý bazén 9 m3 s ohřívanou vodou na 35oC, vybaveným elektromotory pro pohon čerpadel. Bazén je využíván celoročně cca 3x týdně. Hala je vybavena krbem, který je v provozu o víkendech. Roční spotřeba elektřiny v sezóně 2000/2001 činila 9.-9. měsíc:

Ve vysokém tarifu592 kWh
V nízkém tarifu:30.296 kWh

PLATBA ZA ELEKTŘINU

Ve vysokém tarifu:2.178,30 Kč
V nízkém tarifu:29.351,6 Kč
Stálé platy za jistič (32A)6.447,70
Celkem37.978,53 Kč
Pořizovací náklady:96.983,- Kč včetně regulace, el. rozvodů a montáže
Celková roční spotřeba elektřiny na 1 m2 (topení, TUV a ostatní):109 kWh/m2

Níže uvedené grafy porovnávají skutečnost (2000/2001) - el. vytápění s ostatními topnými systémy. Z grafů je patrné, že při porovnání veškerých nákladů na energie a pořízení je zvolená varianta elektrického topení jednoznačně nejvýhodnější. (graf se zobrazí po kliknutí na odkaz> Graf 1: Porovnání celkových ročních nákladů v Kč na 1 m2 při různých typech vytápění Graf 2: Pořizovací náklady na vytápěcí systém Graf 3: Roční náklady na energie na 1 m2 - TUV a ostatní Graf 4: Roční spotřeba energie na vytápění, TUV a ostatní (kW/rok) -www.ceskaenergetika.com-