Elektrické průtokové ohřívače vody zvyšují v kuchyni pohodlí tím, že nabízejí okamžitý odběr teplé či horké vody vždy, kdy je třeba. Někde je elektrický průtokový ohřívač jediným zdrojem rychle připravené horké vody; například topíme-li pevnými palivy, v chatách, chalupách a podobně. V jiném případě (jako třeba při velmi dlouhé vzdálenosti plynového kotle od kuchyňského pracoviště) průtokový ohřívač vody zvyšuje v kuchyni komfort tím, že se stává doplňujícím zdrojem rychle připravené horké vody. Je-li průtokový ohřívač správně dimenzovaný právě do naší kuchyně, pak je to velmi ekonomický a ekologický spotřebič - ušetří nám vodu i energii. Dnešní přístroje jsou navíc prostorově úsporné a mají úhledný design. Umístit je často můžeme nejen nad odběrní místo, ale dají se schovat také pod ně. V rozmezí zhruba od dvou do šesti tisíc korun můžeme koupit spotřebič více či méně komfortní, který však musí vždycky vykazovat základní vlastnosti: těmi je zejména vysoká spolehlivost a bezpečnost provozu. Běžná musí být i světelná signalizace zapnutí a vypnutí přístroje. Pro případ, kdyby došlo k zavzdušnění potrubí, je kvalitní přístroj také chráněn elektronicky. Pokud zvolíme teplotu vody, elektronická regulace nám tuto stálou teplotu vytékající vody udržuje – a to nezávisle na jejím průtoku a případných změnách tlaku v potrubí. Dražší a náročnější ohřívače navíc také mají mít možnost plynulé regulace teploty již vytékající vody. Pohodlné je, že digitální ukazatel nás průběžně informuje o teplotě tekoucí vody. Materiál vnitřku ohřívače se promítá do jeho ceny - kvalitnější přístroje mají delší životnost, protože jsou upraveny tak, že se v nich pomaleji a v menším množství usazuje vodní kámen. Také topné spirály jsou povrchově speciálně upravené a velmi odolné. -ag-