Jak se posuzují jednotlivé druhy vytápění domu?

Jak to tedy je a co dělat, pokud chcete svůj vysněný dům komfortně vytápět elektřinou? Platná legislativa si pro hodnocení energetické náročnosti budov bohužel značně nešťastně vybrala jako hlavní a rozhodující kritérium spotřebu tzv. „Primární Energie z Neobnovitelných Zdrojů“. Jde o údaj, který s reálnou spotřebou domu nemá nic moc společného. Jednoduše vezmete skutečnou spotřebu paliva (např. plynu, uhlí, elektřiny nebo dřeva) a vynásobíte ji tzv. konverzním faktorem stanoveným vyhláškou. A teprve tato výsledná hodnota je určující pro posouzení energetické náročnosti domu.

Zmíněný konverzní faktor (koeficient) má zohlednit, jak moc vaše spotřeba ztenčila zásobu neobnovitelných zdrojů energie na naší planetě. V následující tabulce jsou uvedeny aktuálně platné konverzní faktory včetně způsobu, jakým ovlivňují hodnocení budov.

Energonositel Konverzní faktor Skutečná spotřeba energie Spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů
Zemní plyn 1,0 5,0 MWh/rok 5,0 MWh/rok
Tuhá fosilní paliva (hnědé/černé uhlí) 1,0 6,5 MWh/rok 6,5 MWh/rok
Topný olej 1,2 5,0 MWh/rok 6,0 MWh/rok
Elektřina 2,6 4,0 MWh/rok 10,4 MWh/rok
Kusové dřevo, dřevní štěpka 0,2 7,0 MWh/rok 1,4 MWh/rok

V tabulce je názorně vidět, že dům s elektrickým vytápěním má díky vysoké účinnosti a regulovatelnosti topného systému nejnižší spotřebu, ale ve spotřebě energie z neobnovitelných zdrojů vychází po vynásobení konverzním faktorem jako nejméně efektivní. A právě hodnoty z posledního sloupce jsou rozhodující pro posuzování energetické náročnosti budovy.

Z pohledu naší legislativy je tedy elektřina nejméně efektivním zdrojem. Kupodivu pro elektromobilitu tento princip neplatí, tam je naopak elektrika mohutně podporovaným řešením. Logiku v tom nehledejte.

Sálavé vytápění je přece úspornější!

Ano, elektrické sálavé topení je skutečně efektivnější a úspornější než klasické teplovzdušné systémy využívající pro přenos tepla radiátory. Z pohledu vyhlášky pro posuzování energetické náročnosti budov je ale rozhodující, že jsou na elektřinu a tedy „neefektivní“. Není podstatné, zda plánujete podlahové topení, stropní vytápění topnou fólií, anebo instalaci sálavých topných panelů.

Jak tedy na elektrické vytápění od roku 2021?

Co s tím? S ohledem na způsob, jakým jsou jednotlivé typy energií hodnoceny, teď vychází elektrické vytápění v Průkazech Energetické Náročnosti Budov nejhůře. V praxi to znamená, že do projektu rodinného domu je nutné doplnit technologie, které spotřebu elektřiny a tím i spotřebu energie z neobnovitelných zdrojů sníží. Dříve stačilo doplnit například krbová kamna, a protože dřevo má konverzní faktor jen 0,2, spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů rázem významně poklesla. Bohužel podmínky kladené vyhláškou se opět zpřísnily a samotná krbová kamna, jako doplněk k elektrickému vytápění, již nestačí.

Nově je potřeba navrhnout i další opatření, vedoucí ke snížení spotřeby energie. Může jít o další zlepšení obálky (zateplení) domu, ale například také o rekuperaci tepla do větrání, ohřev vody pomocí TČ nebo reverzní klimatizaci, která v zimě pomáhá s vytápěním a v létě chladí. Často se do projektu dávají střešní fotovoltaické panely, i když uživatel počítá s jejich instalací až po dokončení stavby, v závislosti na dostupných finančních prostředcích.

Možných kombinací je poměrně hodně a pro každý dům a uživatele může být vyhovující něco jiného. S nalezením vhodné varianty vám může pomoci energetický specialista, jde však o placenou službu a čím více variant chcete vyzkoušet, tím více se vám to prodraží. Společnost FENIX, největší český výrobce elektrického vytápění, proto připravila jednoduchý online interaktivní formulář, pomocí kterého si můžete vypočítat optimální kombinaci obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro váš dům.

Bez průkazu energetické náročnosti budov to nepůjde

Abyste získali co nejpřesnější výsledek pro váš projekt, pro práci s formulářem bude nutné mít od energetického specialisty úvodní zpracování Průkazu Energetické Náročnosti Budov (dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.), důležité jsou údaje o vlastnostech budovy, které se do formuláře zadávají. Typ vytápění a ohřevu TV není pro výpočtový formulář rozhodující – později, až budete mít hotový výpočet z formuláře, můžete se obrátit na energetického specialistu a ten technické systémy v PENB doplní.

Formulář je připraven pro jednozónový model rodinného domu, pro bytové domy a průkazy zpracované dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. zatím využitelný není. Pomocí formuláře si můžete vyzkoušet, jak vychází různé varianty vytápění v kombinaci se zmíněnou fotovoltaikou, tepelným čerpadlem nebo třeba klimatizací, a najít řešení, které splňuje i současné požadavky na spotřebu PENZ.

Aby byl výpočtový formulář snadno využitelný pro všechny, kteří se nechtějí rozloučit s elektrickým vytápěním, je do jisté míry zjednodušený. Výsledky jsou orientační, avšak hodnoty mají vysokou míru přesnosti. V každém případě se vždy můžete obrátit na energetické specialisty spolupracující se společností FENIX.