Postavení EDC je nutnost. Naše energetická distribuční síť je natolik složitá a neefektivní, že je třeba vytvořit nový systém, který ji bude sledovat, vyvažovat a hledat cesty, jak energetický tok zefektivnit. EDC je tedy řídicí systém distribuční a přenosové soustavy nového tisíciletí, který se vypořádá s novými problémy, jako je výroba z OZE, která má svoje extrémní hodnoty.

Z čeho se skládá cena elektřiny:

Zdroj: Youtube

S postavením tohoto centra se počítá i s přechodem na jiné obchodní jednotky. Bude se obchodovat nikoli po hodinách, ale čtvrthodinách. I když to vypadá jako čtyřnásobek práce pro všechny, opak je pravdou. EDC umožní moderní datový tok, takže všem stranám ubude práce, kterou s prodejem a přenosem mají. Výrazně to sníží nároky na výrobce, a to i ty malé s vlastní FVE na střeše rodinného domu, sníží to nároky na komunitní energetické zdroje apod.

Kolik za to?

Takže je jisté, že EDC potřebujeme, aby pozdvihl naší zastaralou rozvodnou sít, kde se spousta zdrojů dnes ani nemůže připojit. Ovšem EU nás nutí, aby do roku 2030 byly na každé střeše fotovoltaické panely, což by mohl být pro ni velký direkt. Datové centrum by mělo tok energie umět regulovat.

Kolik za to ale budou distributoři chtít? Podle nich jsou to promile v ceně elektřiny. Pravděpodobně od roku 2024 zaplatíme měsíčně lehce přes 4 koruny navíc, takže ročně to je asi padesát korun. Není to žádná velká láce, ale musíme si uvědomit, že poplatek za OZE už je dnes dost vysoký a tohle je další navýšení. Navíc Energetický regulační úřad plánuje změnu tarifních systémů. Pravděpodobně dojde na revizi staršího návrhu, který počítá s navýšením podílu tarifní složky za rezervovaný příkon. Tím by měly energetické společnosti získat víc peněz i od zákazníků, kteří mají své vlastní zdroje energie, takže jejich odběr výrazně klesl.


Zdroj: MPO, Energy Hub, iDnes,