Preventivní opatření z oblasti požární ochrany dnes tvoří nedílnou součást projektů u většiny budov. Oheň jako živel je velmi nebezpečný pro život i majetek. Společnost ABB s.r.o., Elektro – Praga proto nabízí ve svém sortimentu výrobky určené na i do hořlavých podkladů.

Montáž elektroinstalačních přístrojů do i na hořlavé podklady představuje určité požární riziko (pravděpodobnost požáru) nebo požární nebezpečí (možnost zranění nebo usmrcení osob či poškození majetku v důsledku požáru). Účel využití přístrojů stanovuje výrobce či dovozce, který nese plnou zodpovědnost za to, že výrobky, které doporučuje pro montáž do hořlavých hmot nebo na hořlavé hmoty (Tab.), plně splňují požadavky technických norem a že je vyloučeno požární nebezpečí a snížené požární riziko na minimum.

Prvotním cílem je zabránit zapálení způsobené částí, která je pod elektrickým napětím, a pokud dojde k zapálení a vznikne oheň, omezit ho pokud možno na vnitřek krytu přístroje. V případech, kdy jsou povrchy přístrojů vystaveny působení ohně z vnějšku, věnuje se pozornost zajištění, aby nepřispívaly k šíření požáru více než stavební výrobky nebo konstrukce umístněné v bezprostředním okolí.

Příklady rozdělení stavebních hmot z hlediska hořlavosti

Stupeň hořlavosti:

Význam:

Příklady materiálů:

A

Nehořlavé

Pískovec, žula, beton, cihly, keramické obkládačky atd.

B

Nesnadno hořlavé

Heraklit, PVC, desky z minerálních a skleněných vláken

C1

Těžce hořlavé

Dřeva listnatá (dub, buk), retardovaný polystyren, překližka atd.

C2

Středně hořlavé

Jehličnatá dřeva, dřevotřískové desky, korkové desky, lepenka, bitalbit atd.

C3

Lehce hořlavé

Dřevotřískové desky, sololit, polystyren, jekor atd.

Poznámka: Určení stupně hořlavosti je nutno provést vždy dle technické specifikace výrobce jednotlivých materiálů.

Elektrická instalace do hořlavých hmot, pokud je zodpovědně navržena a provedena dle platných norem a předpisů ČSN pracovníky, kteří elektrickou instalaci projektují a montují, je bezpečná stejně jako instalace v hmotách a na podkladech nehořlavých.

Všeobecné požadavky pro montáž na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot určuje norma ČSN 33 2312. Tato norma určuje způsob navrhování a způsob uložení elektrických silových zařízení mn a nn ukládaných na i do hořlavých hmot. Určuje podmínky pro návrh a stavbu elektrických silových zařízení. Dále předepisuje podmínky a opatření pro ostatní výrobky, které nejsou určeny pro montáž do hořlavých hmot a na ně. Cílem je zabránit vznícení hořlavých látek a šíření požáru.

Postup zkoušek určuje norma ČSN EN 60695-2-11 (Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou) a ČSN EN 60695-2-2 (Zkouška plamenem jehlového hořáku).

Autor: archiv

Autor: archiv

Autor: archiv

Spínač řady Time v barvě šampaňské určený na hořlavé podklady. Spínač řady Praktikv béžové barvě určený na hořlavé podklady.

Sestava řady Tango® v barvě šedé určená na hořlavé podklady.

ČSN EN 60695-2-11:Pro montáž do hořlavých hmot a na ně je požadována teplota žhavé smyčky 960°C, doba přiložení smyčky 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír.

ČSN EN 60695-2-2:Pro montáž na hořlavé podklady a na ně je požadován plamen výšky 12 mm přiložený pod úhlem 45°, doba přiložení plamene je 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír.

U vlastních přístrojů je dnes samozřejmostí, že přístroje jsou ze samozhášivého materiálu a plně vyhovují všem zkouškám dle těchto norem. Z nabídky společnosti ABB plně vyhovují přístroje typových řad 3553, 3557, 3558, 3559, 5518, 5519, 5512 a 5513.

Pro kryty přístrojů k montáži do i na hořlavých hmot platí stejné podmínky. Zde ovšem není situace tak jednoznačná. Všichni výrobci standardně používají na kryty plastické hmoty, které umožňují vyrábět širokou paletu barev, které ale nejsou v základu samozhášivé.

Z výrobků společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga plně vyhovují výše uvedené typy přístrojových řad a kryty designů Tango® a Praktik (IP 44), které jsou vyrobeny z odpovídajících materiálů se speciálními přísadami zabraňujícími šíření plamene a vznícení. A jak se kryt určený na hořlavé podklady pozná? Dle normy musí být každý výrobek, který je schválen pro montáž na a do hořlavých hmot označen značkou. Pro rychlou orientaci zákazníků a revizních techniků je označení umístěno na spodní straně rámečku u designů řady Tango® a Time. V katalogu Domovního elektroinstalačního materiálu jsou tyto výrobky označeny tak, že u objednacího čísla je připsáno písmeno H. U řady Praktik je označení umístěno pod víčkem.

Autor: archiv

Označení přístrojů určených na a do hořlavých podkladů

Přístroje a jejich kryty, které jsou vyrobeny ze samozhášivých materiálů a vyhovují i zkoušce plamenem, lze poté bez jakéhokoliv nebezpečí instalovat do nebo na hořlavé podklady stupně hořlavosti B, C1, C2.

-Miloš Šikola, Miroslav Žabka, ABB s.r.o., Elektro-Praga-