V roce 2018 a 2019 začnou platit emisní limity i na zahradní sekačky a traktůrky. Výrobci budou muset splnit emisní limity, které schválila EU. Budou samozřejmě uděleny výjimky, ale ty budou spíš výjimečného rázu a budou se týkat například armádních vozidel apod. Směrnice se týká všech zemí EU, protože bylo jednodušší jak pro zákonodárce, tak i pro výrobce motorů harmonizovat svoje výrobky pro celý evropský trh najednou, než se potýkat s řadou legislativních specifik každého státu.

Od lodí po sekačky

Návrh počítá s omezením emisí CO, CO2 a NOX u motorů v mimosilniční dopravě, to znamená od lodí, přes železnici, až po stavební a zemědělské stroje. Výrobci budou muset zkoušet a certifikovat svoje agregáty, jejich testy pro certifikaci archivovat po dobu deseti let a někteří výrobci v určitých odvětvích mají dokonce i povinnost postavit vlastní zkušebny motorů, kde by tyto motory mohli zkoušet.

Co se týká toho, co české zahrádkáře zajímá nejvíc, tedy zahradních sekaček a traktůrků, nikdo se nemusí obávat, že by musel jezdit na technické kontroly se svými stroji. Jde vyloženě o technické předpisy pro výrobce motorů. Koncového zákazníka se takové omezení nijak nedotkne.

Evropská unie chce novým nařízením srovnat podmínky emisních limitů pro silniční i nesilniční vozidla a dále snižovat emise z výfukových plynů. Zároveň chtěla srovnat krok s Japonskem nebo USA, kde tyto předpisy už platí několik let a jsou i výrazně přísnější.