Emisní povolenky a obchodování s nimi jsou hlavní nástroje regulace vypouštěných látek, sloužící ke snížení emisí skleníkových plynů.