Přeslička, Equisetum sylvaticum Autor: archiv Přeslička rolní je trochu atypická rostlina náležící mezi kapraďorosty. Její lodyha tak trochu připomíná mladou bedlu, patří však k nejstarším rostlinám na této planetě, které najdeme podél břehů, lesních cest a ostatních vlhkých místech s kyselou půdou. Dá se charakterizovat jako vytrvalá přeslenitě větvená 15 až 60 cm vysoká bylina s velmi dlouhým plazivým oddenkem, z něhož každým rokem na jaře vyrůstají lodyhy. Husté, obloukovitě převislé větve přeslenů, které se opět přeslenovitě větví, dodávají této rostlině dekorativní vzhled.

Ve volné přírodě můžeme na přesličku natrefit prakticky po celé Evropě. Hojně se vyskytuje v Grónsku, v Asii, v severní a částečně Jižní Americe, byla zavlečena i na Nový Přeslička, Equisetum arvense, Equisetum japonicum Autor: archiv Zéland aj. Také v naší republice se s ní můžeme velmi často setkat v řadě lokalit, od nížin až po středně vysoké horské oblasti. Roste všude, kde je mokrá a kyselá půda, ať už se jedná o okraje lesů, luk, potoků nebo cest.

KvětenstvíPřeslička rolní nemá typický květ, vytváří však dva druhy lodyh, které se navzájem odlišují zbarvením i posláním. Z jarních většinou červenohnědě zbarvených po dozrání vypadávají výtrusy, a když odumřou, vyroste na jejich místě jalová šištice, která má zelenou barvu.

Přeslička japonská, Equisetum japonicum Autor: archiv PěstováníI když je přeslička v blízkosti pastvin a lidských obydlí vnímána spíše jako plevel, může se na zahrádce dobře vyjímat v blízkosti jezírek, jejichž břehům dodá neopakovatelný ráz pravěké krajiny. Potřebuje mírně kyselou písčitou půdu a především vlhko. Rozmnožovat se dá pomocí výtrusů nebo dělením článkovaných oddenků, ale ty se po přenesení dost špatně ujímají. Nejlépe proto bude pořídit si sazeničku ve specializované prodejně na vodní rostliny. Přeslička rolní se v nabídce asi příliš nevyskytuje, můžeme si však vybrat z jiných druhů, například přesličku japonskou.

Přeslička, Equisetum giganteum Autor: archiv ZajímavostiPřeslička rolní se v lidovém léčitelství užívala zejména proti zánětlivým onemocněním, při chorobách močového ústrojí a dokonce jako prevence proti rakovině. Používala se též jako desinfekční prostředek a droga k léčbě protizánětlivých onemocnění. Obsahuje kyselinu křemičitou, díky níž bývala dříve hojně využívána k čištění nádobí.

-šum-Foto: www.profimedia.cz