Evropská unie konečně pochopila, že vytvářet normy na energetické značení spotřebičů podle zastaralých norem, kdy výrobci jsou zákonem nuceni nevyrábět nic v třídách B-G, je nesmysl. Nelogické značení A+ až A+++ (viz obrázek vpravo) a k tomu ještě další dodatkové informace, když se jednalo o výrazně lepší spotřebič, bude od roku 2019 minulostí. Nové nařízení upravuje stupnici tak, aby opět platila v rozsahu A-G.

V jedenadvacátém století se tak konečně setkáme s označováním energetickými štítky, kde A znamená nejšetrnější a G nejvíce energeticky náročné výrobky. Přechod samozřejmě nebude jednoduchý. Chvíli bude dělat potíže dvojí značení, kdy v obchodech ještě budou výrobky označené například A+, které ale vyrobené po určitém datu budou na stejné prodejně stát, ovšem se štítkem, kde ponesou označení D.