Energetický audit - návrh opatření na úspory energie v budově či výrobním provozu (bytové domy, průmyslové objekty, veřejné budovy, fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, bioplynové stanice). Energetický audit je nutnou součástí žádosti o podporu z dotačních programů.