Energetický meziprostor je jedním ze základních architektonických prvků využívaných v ekologické a energeticky šetrné architektuře na získání pasivních solárních zisků a eliminace úniku tepla do venkovního prostředí. Funguje na principu toku energie s vyšší koncentrací do místa s nižší koncentrací.