Průkaz energetické náročnosti nemovitosti by měl sloužit k informaci o spotřebě energie vynaložené na vytápění, chlazení, ohřev vody, větrání a osvětlení. Od roku 2009 musí mít tyto průkazy všechny novostavby, rekonstruované nemovitosti i budovy nad tisíc metrů čtverečních. Od příštího roku budou muset být těmito průkazy opatřeny všechny budovy i byty.

Úspornější bydlení i lepší informovanost

Energetický průkaz budovy 2 Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Cílem nové evropské směrnice, která zavede povinnost opatřit domy a byty energetickým průkazem, je snížit energetickou náročnost budov. Touto cestou chce motivovat majitele bytových a rodinných domů i dalších budov (například školská či zdravotnická zařízení), aby začali zavádět úsporná opatření a využívat alternativní zdroje energie.

Tato směrnice by u nás měla začít platit od 1. ledna 2013. Energetický průkaz bude sloužit také každému zájemci o koupi nebo pronájem nemovitosti, s jeho pomocí bude totiž možné velmi přesně určit roční spotřebu energií a tedy i náklady na provoz.

Energetický průkaz budovy Autor: internet Autor: internet

Nově tak budou (podobně jako elektrospotřebiče) hodnoceny z hlediska spotřeby energií také nemovitosti. Energetická náročnost se bude počítat na základě roční spotřeby všech energií vzhledem k velikosti budovy. Touto cestou se dojde k výpočtu, který stavbu zařadí do jedné z kategorií náročnosti od mimořádně úsporné třídy A po nejméně hospodárnou třídu G.

Čtěte také:

  • Jak ušetřit za elektřinu. Velký rádce (I.)
  • [Jak ušetřit za elektřinu. Velký rádce (II.)](http://www.dumazahrada.cz/bydleni/kuchyne/2012/7/11/clanky/jak-usetrit-za-elektrinu-velky-radce-ii/ "Jak ušetřit za elektřinu. Velký rádce (II.) ")

Kdo bude průkazy vydávat

Zajištění energetického průkazu bude novou povinností všech vlastníků nemovitostí. Výdej průkazu budou zajišťovat certifikovaní odborníci - především energetičtí auditoři a stavební inženýři evidovaní v České komoře nebo oprávnění k výdeji průkazů ministerstvem průmyslu a obchodu.

Průkazy mohou vyjít i na deset tisíc

Energetický průkaz budovy 1 Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Jednotná cena za vydání průkazu není stanovena. Celková částka se bude odvíjet od náročnosti zpracování jednotlivých případů a tedy i od velikosti nemovitosti či aktuální výše poptávky po oceňování budov. V případě rodinného domu by se měla cena pohybovat v rozmezí od třech tisíc až po několik desítek tisíc.

Každý, kdo získá energetický průkaz, získá zároveň i energetický štítek. V budovách určených pro poskytování služeb veřejnosti o velikosti nad 1 tisíc metrů čtverečních je nutné štítek vyvěsit na veřejně přístupném místě v budově. Pro majitele bytových a rodinných domů platí pouze povinnost vlastnit a v případě potřeby předložit platný průkaz.

Ze zákona bude zpracování průkazu povinné pro každý objekt, který má v katastru nemovitostí vlastní číslo popisné. Není tedy nutné zajišťovat štítek pro jednotlivé panelové byty. Zvláštní případ jsou panelové domy s několika oddělenými vchody, které mají odlišná čísla popisná. V tom případě bude nutné zajistit průkaz pro každý vchod zvlášť.

Ještě mohou nastat změny

Vydání průkazu by mělo trvat 4 pracovní dny. Každý průkaz bude platit 10 let. Podle Ministerstva průmyslu budou za neoznačení nemovitosti štítkem majitelům ukládány pokuty a další sankce. Zatím však není zcela zřejmé, kdo a jak bude toto nové označení budov kontrolovat.

V současnosti se teprve schvaluje novela zákona o hospodaření energií, která tuto novou povinnost ohledně průkazů energetické náročnosti budov zavede. Během procesu schvalování se však ještě mohou vyskytnout různé změny. Dokud novela nevyjde ve Sbírce zákonů, může ještě dojít k některým změnám.

AKTUALIZACE: Prezident Váslav Klaus odmítl podpsat zákon, který energetické štítky budov zavádí. "Její aplikace výrazně prodraží nejen výstavbu nových veřejných budov, ale i soukromých bytů a domů. To zatíží rozpočty státu, krajů, obcí i jednotlivých domácností a zvýší též cenu bydlení, ztíží prodej bytů a celkově zatíží trh s nemovitostmi," řekl Klaus.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu