Každá současná novostavba je řešena jako energeticky úsporná stavba, tedy, pokud ji řeší projektant dle ČSN 73 0540. Jde o snahu snižovat nároky staveb na energie pro vytápění, což jsou u domu největší provozní náklady. Dnes už nestačí postavit si dům z pálených cihel či porobetonových tvárnic, provést omítku a mít za to, že jsem postavil dokonalý dům. Abychom splnili přísnější tepelně technickou normu, musíme i toto zdivo řádně zateplit včetně všech detailů, podlahy, střechy apod. Stává se běžnou praxí, aby byl krov zateplen 200 mm tepelné izolace, v podlaze se nacházelo 100 mm izolace a na fasádě 50 – 100 mm. Přesnou tloušťku stanoví projektant nebo jiný odborník poměrně jednoduchým výpočtem. Výjimku tvoří cihlový systém, který jeho výrobci označili Si a Ei. Tyto materiály již normu splňují, je nutné dodržet celý stavebně technický systém, samotná cihla nic nezaručuje. Pro příklad si uveďme tabulku, ve které jsou stanoveny hodnoty součinitele prostupu tepla U a tepelného odporu R, což jsou rozhodující údaje:

Druh materiáluNormováhodnota RNormováhodnota UDoporučenáhodnota USkutečnáhodnota RSkutečnáhodnota U
m2K/WW/(m2K)W/(m2K)m2K/WW/(m2K)
Cihlové bloky tl. 440 mm zděného na tepelně izolační maltu3,330,30,22,950,32
Cihlové bloky tl. 440 mm ozn. Si, Ei zděné na tepelně izolační maltu3,330,30,23,920,24
Ytong tl. 400 mm P2-400 zděný na lepidlo3,330,30,23,330,3
Panel – železobeton tl. 250 mm3,30,30,20,1586,32
Polystyrén tl. 50 mm 1,350,74
Minerální vata tl. 50 mm 1,250,8

K tabulce je nutné uvést, že hodnota U je obrácenou hodnotou odporu R. Jsou zde uvedeny pouze některé hodnoty a to vždy obvodového zdiva. Dům však musí splňovat hodnoty ČSN 73 0540 ve všech částech tzn. podlaha, střecha atd. Navíc pro příklad uvádíme tepelně technické hodnoty zateplení polystyrénem a minerální vatou, např. cihlový zdící materiál tl. 440 mm R = 2,95 + polystyrén tl. 50 mm R = 1,35, součet R = 4,3 a tedy U = 1/R = 0,23. Z výpočtu vidíme, že již splníme normovou hodnotu, ale doporučenou nikoliv. Hodnoty omítky nejsou uváděny, nemají podstatné hodnoty. Pokud tedy dodržíme hodnotu U = 0,2 W/(m2K), již hovoříme o energeticky úsporném domě tzn. o stavbě, která nebude vyžadovat tak vysoké náklady na vytápění, což je po energii vynaložené na ohřev TUV druhá nejvyšší energetická náročnost stavby. Zkušenosti lidí, kteří tyto hodnoty na svém domě dodrželi ukazují, že taková stavba samotná v létě chladí a v zimě nepromrzá. A o to tady jde. Samostatnými druhy staveb jsou dřevostavby či montované domky. Jsou tvořeny nosnou konstrukcí z dřevěných hraněných prvků s výplní z tepelných izolací a obkládají se např. OSB deskami, eko deskami z lisované slámy atd. Z vnější strany se navíc provádí tepelná izolace v tl. 50 mm. Tyto konstrukční systémy nám dovolí při tloušťce obvodové stěny 300 mm dosáhnout hodnotu U = 0,2 bez větších komplikací. Slabším místem všech staveb, tedy i energeticky úspornějších, jsou a budou okna. Doporučujeme používat taková okna, která splňují hodnotu U = 1 W/(m2K). K čemu bezvadně zateplený dům, když všechno teplo vyletí oknem. Proto používejme okna s izolačními dvojskly, trojskly, případně plněná vzácnými plyny. V našich stavbách se stále více objevují tepelná čerpadla, která používáme pro vytápění. Objekt, který má být tímto čerpadlem vybaven, musí projít energetickým auditem, jen tak může investor požadovat státní dotaci až 100.000 Kč. Jestliže nejsou dodrženy předepsané hodnoty U, nemá investor nárok na státní dotaci. Pokud jde o novostavbu ve fázi projektu, je poměrně jednoduché provést úpravu projektu tak, aby audit dopadl dobře. U stávajících staveb se moc dělat nedá, snad jen provést celkovou rekonstrukci stavby. Projektant topení profesionál, který si vypočte hodnoty U a zjistí nedostatky, nás také může upozornit, tzn. není nutné vždy žádat o audit. Vždyť i zbytečně spotřebovaný plyn či elektrická energie pro vytápění jsou nemalé položky. Závěrem bychom chtěli uvést, že nejde o propagaci zateplovacích prací, ale především o vaše peníze. Je běžné, že naše domky z 70. až 80. let ročně spolykají za vytápění desetitisíce korun a zateplením rázem investor ušetří třeba deset tisíc. Nejde jen o peníze. Také úniky tepla působí i na oteplování planety. Zvýšenou spotřebu energie pro vytápění pocítíme vlastně všichni, těží se totiž více uhlí, plynu, ropy atd. Navíc naše ekonomická situace nedovoluje zbytečně plýtvat penězi. -Bronislav Bierský-