Ceny plynu a elektrické energie jsou, vzhledem k podstatě jejich distribuce regulované autoritou, kterou je Energetický regulační úřad. Pro čtvrtý kvartál tohoto roku jsme se dočkali zajímavého snížení cen elektřiny a plynu. Veřejnosti jistě neušlo proklamované snížení ceny elektrické energie v případě spojení elektrárenské společnosti ČEZ a.s. a distribučních společností. Pravda, všeobecný názor říkal, že elektřina stejně levnější nebude. Ale opak je pravdou. Od 1. října tohoto roku ve všech regionech Skupiny ČEZ tj. zákazníků odebírajících elektřinu od STE, ZČE, SČE, VČE a SME dojde tento rok již k druhému snížení ceny elektrické energie. ZČE a SČE zlevní pro široké skupiny domácností, včetně těch se sazbou D02 pro nízkou spotřebu zhruba o 5 %. Lepší časy nastanou domácnostem s vyšší spotřebou elektrické energie a to díky prodloužení doby platnosti nízkých tarifů, ve kterých odebíráme elektrickou energii za zvýhodněnou cenu (1 kWh zhruba za 1 Kč). Toto snížení platí od 1. října pro zimní období. Uživatelé sazeb D25, D26, D35, D36, D45, D46 a D55 se prodlužuje doba platnosti nízkého tarifu o 1 nebo 2 hodiny denně, přičemž u „přímotopných“ sazeb D45 a D45 se doba platnosti nízkého tarifu v nepracovních dnech prodlouží dokonce o 4 hodiny, což znamená na celý den. To je faktickým snížením průměrné ceny elektřiny, přestože nedochází k poklesu tarifů. Celkové snížení ceny elektřiny k 1. říjnu oproti loňskému roku je patrné z následující tabulky

Rozvodný závodSnížení ceny oproti loňskému roku v %
SČE-8,03
ZČE-5,00
VČE-6,00
STE-5,00
SME-10,90

Na tomto místě je pro lepší informovanost čtenáře vhodné přiblížit výše citované sazby a jejich využití. Zvýhodnění se všeobecně týká sazeb pro domácnosti s akumulačními spotřebiči, přímotopným a hybridním vytápěním, dále pak domácností s tepelným čerpadlem. Doba platnosti NT zmiňovaných sazeb je řízena operativně signálem Hromadného Dálkového Ovládání. Podpořeny nejsou programově řízené sazby (vymezená časová pásma platnosti NT jsou pevně určena na minimálně 3 měsíce dopředu). V nízkém tarifu provozujeme všechny elektrospotřebiče na odběrném místě. D25 a D26 – sazby pro akumulační vytápění a spotřebiče s dobou platnosti NT 8 hodin, podmínkou přidělení je řádně instalovaný akumulační potřebič. D35 a D36 – sazby pro hybridní (akumulační a přímotopné) vytápění s dobou platnosti NT 16 hodin, podmínkou přidělení je řádně instalované elektrické vytápění. D45 a D46 – sazby pro přímotopné vytápění s dobou platnosti NT 20 hodin. Podmínkou přidělení je skutečnost, že součtový instalovaný příkon přímotopných spotřebičů musí činit minimálně 60 % celkového součtového instalovaného příkonu. Jde o zamezení spekulací, jako například přímotopně vytápím chatku s tepelnou ztrátou 4 kW a na odběrném místě mám ještě dílnu s cirkulárkou, hoblovkou a podobně. D55 – sazba pro vytápění tepelným čerpadlem s dobou platnosti nízkého tarifu 22 h. Na klesajících cenách plynu nejvíce ušetří jihomoravské domácnosti. Cena plynu ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku nejvíce klesla na jižní Moravě, a to o 3,16 procenta. Generální ředitel Jihomoravské plynárenské, největší distribuční firmy v Česku, Dan Ťok pro ČTK uvedl, že příznivější ceny umožňuje vhodnější způsob distribuce. Zlevnění by podle finančního ředitele Východočeské plynárenské Zbyňka Němce mohlo zvednout mezi lidmi zájem o plynové vytápění. Nové odběratele se podnik podle něj snaží získat i tím, že jim na několik měsíců odpouští stálé platby a nevybírá poplatek za připojení. Severočeská plynárenská zlevní plyn domácnostem o 2,83 procenta. »Plyn pro zákazníky Severočeské plynárenské bude od října zhruba o sedm procent levnější než například na začátku roku 2002,« řekl mluvčí společnosti Josef Chýle. Průměrná rodina na severu Čech, která plynem topí, vaří a ohřívá vodu, zaplatila za plyn na začátku roku 2001 přes 19 tisíc korun ročně. V současnosti je to více než 23 tisíc, informoval severočeský tisk. Podle některých názorů by po současném snížení cen plynu mohlo po novém roce opět dojít ke zdražení. Důvodem pro zdražení by mohla být klesající koruna a růst cen plynu na světových trzích. Vývoj průměrných cen plynu pro domácnosti v korunách za MWh od ledna 2002. (Pozn.: graf ukazuje jen změny cen, k 1. 7. 2002 ani 2003 úřad ceny neupravoval) Čtvrtletní změny cen plynu v %:

20022003
3.Q4.Q1.Q2.Q3.Q4.Q
velkoodběr0-10,25+6,12+10,090-4,03
střední odběr0-10,09+5,35+9,350-3,65
maloodběr0-8,15+4,18+8,920-3,40
domácnosti0-7,40+4,17+7,930-3,05
průměr0-9,0+5,1+9,10-3,6

Změny cen plynu pro domácnosti podle krajů v %:

2003
1.Q2.Q3.Q4.Q
Praha