Předsedkyně Evropské komise navrhuje zásadní reformy trhu s elektřinou, které mají pomoci bojovat proti klimatickým změnám. Reformy mají prosadit využívání obnovitelných zdrojů energie a úplné ukončení využívání zemního plynu, aby byl průmysl zdravější a konkurenceschopnější.

Kromě toho bude dle EP třeba více chránit spotřebitele před výkyvy cen energie a umožnit jim investovat do větrných nebo solárních parků a prodávat přebytečnou energii ze svých střech. Reformy budou také vynucovat povinnost pro členské státy zřídit dodavatele elektřiny, aby žádný spotřebitel neskončil bez energie. To je způsob, jak učinit Evropu energeticky soběstačnou a chránit naše životní prostředí.

Základy pro snižování energií v domácnosti:

Zdroj: Youtube

Málo procent, ale ohromné množství

Součástí celého plánu je snížit množství spotřebovávané energie do roku 2030 o 11,7 %. Původně byl plán 14 %, ale ten zarazili v Evropském parlamentu poslanci, kteří se báli, že to nepůjde zvládnout. Požadovali snížení o 9 %. Nakonec se ustavila kompromisní hranice na 11,7 procentech.

Sada pravidel zvaná Fit for 55 obsahuje směrnici o energetické účinnosti, která je navržena s cílem snížit produkci skleníkových plynů do roku 2030 minimálně o 55 procent v porovnání s úrovní z roku 1990. Podle ní by měly státy od roku 2024 zvyšovat energetickou účinnost a dosahovat úspor takového rozsahu, aby celková konečná spotřeba energie klesala průměrně o 1,49 procenta ročně. Jedná se tak o nemalé zvýšení původních cílů. Původní plán totiž počítal s úsporou pouze 0,8 procenta. Celkový výsledný cíl, který byl dnes dohodnut, odpovídá úspoře energie ze 763 milionů tun ropy, jak vypočítaly orgány Evropské unie.

Jednou z cest, jak k tomuto dospět, může být směrnice o zateplení všech budov v EU (s malými výjimkami), zvýšení jejich energetické účinnosti a nasazení fotovoltaických elektráren na co nejvíc střech budov.

Související články

Zdroj: Euractiv, Evropský parlament