Představy o postupném útlumu těžby uhlí, zavírání elektráren a zvýšení počtu elektromobilů na silnicích byly začátkem války na Ukrajině silně narušeny. Přesto nechce Evropská unie ze svých cílů slevit a plán Fit for 55 ještě výrazněji rozšířila, aby byl proces odluky od fosilních paliv k ekologickým bezemisním technologiím rychlejší a komplexní.

Konec uhlí

V tuto chvíli se dá s jistotou říct, že uhlí jako palivo skončí. Dohodly se na tom členské státy EU a již se nastartovala postupná likvidace uhelných elektráren v Evropě, která časem dojde i k nám. Elektrárny se budou zavírat a nahrazovat novými. Otázka ovšem je jakými. Původní plán počítal s tím, že naše závěrné elektrárny (ty, které rychle vykrývají energetickou špičku) budou paroplynové. To ovšem narušila válka a spoléhat na zemní plyn jako hlavní palivo už nelze. Zbývá sice bioplyn, ale bioplynky kapacitou nestačí domácí elektrárny zásobovat.

Podpora plynu jako paliva v domácnostech skončila také. Zatímco v minulých letech Evropská unie i Česká republika podporovaly výměnu neekologických kotlů za plynové, nyní už to neplatí. Plynové kotle z českého balíčku podpory nazvané Nová zelená úsporám zcela vypadly. Česká republika a Evropa se tak prakticky budou soustředit na rozvoj energetiky založené na elektřině.

Kde vzít elektřinu

Česká republika v současném výhledu spoléhá hlavně na jadernou energetiku. Ale už dnes se ví, že za několik let naše jaderné elektrárny nebudou nárokům české energetické spotřeby stačit. Proto je zapotřebí výrazně rozšířit produkci elektrické energie z dalších ekologických zdrojů, jako jsou například fotovoltaické panely.

Ty by se ideálně měly rozšířit na co největší počet budov. Třeba na všechny, které patří státu. A samotní občané by si solární panely také měli na své domy instalovat. Sníží tím svou závislost na dodávkách elektrické energie minimálně od jara do podzimu. Zimní měsíce by se měly vykrývat buď výše zmíněnými paroplynovými elektrárnami, jadernými elektrárnami, větrnými elektrárnami (kterých zatím nemáme mnoho), nebo nákupem energií ze zahraničí. Pokud by se dostatečně efektivní zdroj nenašel, Česká republika by se teoreticky v budoucích letech mohla změnit z energeticky vývozní země na zemi, která bude muset v zimních měsících energii dovážet.

Tepelná čerpadla a spol.

České obyvatele zajímá, co s elektřinou a jak s ní vytápět. Dnes se topí dálkovým topením, plynovými kotli nebo kotli na uhlí. Jak domovy přebudovat, aby se v nich dalo topit elektřinou? Pravděpodobně nejjednodušší verzi nabízejí takzvaná tepelná čerpadla, jejichž problematice se v časopise věnujeme poměrně často. Využívají fyzikální jev, díky němuž získávají výrazně více energie, než kolik se do jejich pohonu musí vložit. Ne ve všech případech se ale tepelná čerpadla vyplatí.


Chcete vědět o energiích a vytápění víc?

  • řízené větrání a rekuperace
  • klimatizace dokáže chladit i topit
  • dřevo jako ekologický a obnovitelný zdroj energie
  • Fit for 55 – emise a emisní povolenky
  • omezení F-plynů v klimatizacích a tepelných čerpadlech
To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v říjnovém čísle časopisu DŮM & ZAHRADA, které vychází 15. září.