Engawa označuje v japonské architektuře úzkou verandu nebo terasu přiléhající k domu z jedné či více stran.