Organismy žijící na jiných rostlinách, ale neparazitují na nich a živí se samostatně. Termín epifyt pochází z řeckého výrazu epi (na) a phyton (rostlina). Obvykle se tímto způsobem označují vyšší rostliny nekořenící v půdě, ale žijící na stromech. Epifytické rostliny jsou hojné v tropických dešťových lesích, kde se krátkými kořeny zachycují kmenů a větví a živí se vodními srážkami, které se spolu s humusem hromadí v trhlinách kůry.