Epilepsií trpí přibližně 3 % psů všech ras. I přesto, že je to nevyléčitelná a závažná nemoc, pomocí léků můžete vašemu mazlíčkovi zajistit spokojený a plnohodnotný život. Pokud bude pes užívat léky pravidelně, omezíte množství epileptických záchvatů na minimum. Toto onemocnění se může vyskytnout u jakéhokoliv psa nebo kočky v každém věku.

Co je to epilepsie

Epilepsie u psa je onemocnění nervového systému, které je způsobené poruchou tvorby a přenosu vzruchů ve svazcích nervových buněk v částech mozku. Projevem epilepsie jsou křeče způsobené nadměrným drážděním nervových buněk elektrickými výboji. Mezi nejčastější příčiny epilepsie se uvádějí mozkové nádory, poruchy při porodu, úder do hlavy nebo nehody (topení, škrcení, otrava).

Podívejte, jak to řeší v zahraničí:

Zdroj: Youtube

Jak poznáte, že se jedná o epileptický záchvat

Epileptický záchvat u psů mívá různé podoby. Zvíře stojí či leží na boku a třese se nebo má křeče. Oči jsou otevřené, ale vědomí je porušené a během záchvatu nereaguje na vaše oslovení. U psů je dost časté cvakání zuby, při kterém dochází ke zranění jazyka. První záchvat trvá většinou několik vteřin a pak pomine. Zvíře se pak může chovat zcela normálně nebo se může motat a být dezorientované.

Déletrvající záchvat může vašeho psa zabít, protože v důsledku křečí svaly pracují na nejvyšší výkon a vyrábějí teplo. Tělesná teplota tak stoupá i po odeznění záchvatu. Pokud vzroste nad 42 stupňů, je pes v akutním ohrožení života a životní funkce mohou selhat.

4 fáze epileptického záchvatu

1. Prodromální fáze - projevuje se změnou v chování hodiny i několik dní před záchvatem, nervozitou, strnulým pohledem do prázdna, podrážděným štěkáním, nejistotou a ustrašeností.

2. Aura - tato fáze se nejčastěji projevuje intenzivnějšími projevy prodromální fáze, neklidem až kňučením. Odlišení prodromální fáze a aury je obtížné. Fáze aury může být velice rychlá (i několik málo vteřin) a individuální.

3. Iktus - je záchvat jako takový. Průběh záchvatu je různorodý a záleží na mnoha faktorech. Nejčastěji lze pozorovat u zvířete křeče, stav bezvědomí, slinění, močení a kálení. Pokud tato křečová fáze trvá více jak 15 minut, je nutné okamžitě vyhledat veterináře a zvíře k němu přepravit.

4. Postiktální fáze - je poslední fází záchvatu. Jedná se o fázi zotavování, která může být dlouhá až 24 hodin. U pejska lze pozorovat unavenost, dezorientaci, omezenou schopnost komunikace, žízeň a hlad.

Co dělat, když má pes záchvat

Ačkoliv je pohled na vašeho pejska v křečích děsivý, v tuto chvíli nic nedělejte. Pokud váš pes jeví známky blížícího se záchvatu, přemístěte ho do prostředí, kde se nebude moci zranit a kde bude mít klid. Nikdy se nesnažte psovi vytahovat jazyk z tlamy. V této situaci váš chlupatý přítel neovládá své čelistní svaly a může vás omylem pokousat.

Záchvat zkuste zdokumentovat, abyste jej mohli později ukázat veterináři. Především si ale všímejte délky trvání záchvatu. Během záchvatu se nesnažte pejska přepravit k veterináři. S největší pravděpodobností k němu dorazíte až po záchvatu. Navíc se pes po záchvatu ve známém prostředí rychleji zotaví.

Zdroj: zoohit.cz, vseprozvire.cz