Definic pro termín ergonomie existuje několik; a vždycky je toto slovo definováno jako vědní obor, případně interdisciplinární obor nebo vědecká disciplína. Protože u kuchyní, tedy v interiéru, kde pracujeme, se s tímto termínem neustále setkáváme, ať už na výstavách a veletrzích, v kuchyňských studiích, v showroomech, na konzultacích s interiérovými architekty, anebo v odborném tisku, podívejme se alespoň na jednu takovou definici.

Definice ergonomie podle Mezinárodní ergonomické asociace z roku 2000: Ergonomie je vědecká disciplína založená na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i výkonnost. Přispívá k řešení designu a hodnocení práce, úkolů, produktů, prostředí a systémů, aby byly kompatibilní s potřebami, schopnostmi a výkonnostním omezením lidí. Ergonomie je systémově orientovaná disciplína, která prakticky pokrývá všechny aspekty lidské činnosti. V rámci holistického přístupu zahrnuje faktory fyzické, kognitivní, sociální, organizační, prostředí a další relevantní faktory.

Vidíme, že je to o něco složitější, než v jakém smyslu se slovo ergonomie běžně používá. Z hlediska definice je tedy trochu směšné tvrzení, že nějaký předmět má třeba „špatnou ergonomii“ – čímž je ovšem myšleno nikoliv špatný vědní obor, ale pouze a toliko to, že je třeba nevhodná výška stolu, opěrky rukou, nevhodný sklon opěradla a podobně. Někdy tedy říkáme, že z ergonomického hlediska je něco správné – třeba vyhovující pracovní podmínky, správná opora těla, nebo jiné dobré vlastnosti nějakého výrobku.

Jestliže základním cílem ergonomie je optimalizace lidské činnosti v daných pracovních podmínkách, vztaženo na kuchyni a pracovní podmínky, budou nás zde zajímat rozměry místnosti, orientace a světelné podmínky, dále třeba kvalita podlahy, charakter nábytku – jeho rozměry, šířka, výška, hloubka, logické napojení a propojení jednotlivých pracovišť (varné centrum, mycí centrum...), a to všechno vzhledem k naší individuální osobnosti, našim návykům, systému práce, výšce postavy, praváctví či leváctví a podobně.

Pracovní místo – a tedy místo tak frekventované jako je kuchyně - by pak mělo být uspořádáno a vybaveno tak, abychom měli pocit komfortu při práci, aby se nám pracovalo pohodlně a bez zbytečné únavy, aby byla využita naše výkonnostní kapacita a snížilo se případné negativní působení škodlivých faktorů daného pracovního místa.

-ag-Foto: Ikea